Dziecko Królowej Pokoju

Pokój musi zapanować pomiędzy człowiekiem i Bogiem, a także między ludźmi

Powstań Polsko

Posted by Dzieckonmp w dniu 22 Maj 2015


Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Podaj dalej, opublikuj, umieść w internecie! Nie możemy być naiwni. Musimy być przygotowani i musimy obronić się przed fałszerstwem, gdyby takowe nastąpiło wiemy że się spotkamy pod PKW w Warszawie! Pomożemy im prawidłowo policzyć głosy!!! Legalne zgromadzenia pod siedzibą PKW w dniach 26-27-28 maja – WEZWANIE do mężnego przypilnowania ogłoszenia wyników wyborów, do czuwania i walki o uczciwą Polskę! Ze strony Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę http://wp.me/p3vwgV-R2 POWSTAŃ POLSKO! – mężnie przypilnujemy ogłoszenia wyników wyborów, będziemy czuwać i walczyć o uczciwą Polskę! Uczestnicy Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę, pomni na poprzednie doświadczenia z fałszowaniem wyników wyborów w Ojczyźnie naszej, biorąc pod uwagę tak wiele nieprawidłowości w prawie wyborczym i luk prawnych pozostawionych w Wytycznych PKW, które z łatwością mogą być wykorzystane do masowego fałszowania wyników wyborów, wzywają wszystkich patriotów by w przypadku jakiejkolwiek próby fałszowania wyborów, stawili się natychmiast i licznie na legalnie zgłoszonym zgromadzeniu publicznym, które zostało wyznaczone w poniedziałek po wyborach na godzinę 18.00 pod siedzibą Państwowej Komisji Wyborczej w Warszawie w obszarze ulic Frascati, Senackiej i Wiejskiej. Zgromadzenie nasze rozpoczynamy w dniu 26.05.2015, kontynuujemy we wtorek 27.05 i środę 28.05 – codziennie od godz. 18.00 do 21.00 kończąc Apelem Jasnogórskim. W zależności od rozwoju sytuacji plan ten może zostać zmodyfikowany o czym poinformujemy osobno. https://www.google.pl/maps/place/Pa%C5%84stwowa+Komisja+Wyborcza.+Krajowe+Biuro+Wyborcze/@52.225988,21.025917,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x471eccfafc8af2e9:0xb653274f629a1cc Sekretariat Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę Jadwiga Lepieszo 505 075 818 www.krucjatarozancowazaojczyzne.pl

Posted in Apel, Patriotyzm, Polityka | Otagowane: | 6 Comments »

ANNA – o przyszłych polskich przywódcach

Posted by Dzieckonmp w dniu 22 Maj 2015


Słowa Pana z 1989 roku:
Ale ogólne moje plany będą zrealizowane — a jakie one są, powiedziałem wam. Ludzie mojego ducha pragnący służyć Mnie i wam, całej Wspólnocie Polskiej, będą się ujawniać i wysuwać w czasach trudnych (dużo cięższych jeszcze) i wykażą się swoim działaniem, a nie przemówieniami (Pan powiedział to z ironią). Mnie potrzebni będą ludzie zdolni do podjęcia odpowiedzialności w sumieniu swoim (czyli przed Panem) za służbę waszej Ojczyźnie wedle pełni swoich możliwości — i wedle jakości tej służby dadzą się rozpoznać.[xxii]

Słowa Maryi z 1991 roku:
Obiecuję ci, że w „mojej” Polsce nie będzie rządziła masoneria ani żadne inne obce wam i wrogie władze i organizacje międzynarodowe, ponieważ Ja biorę was w obronę. Tak samo przestań obawiać się zamachu stanu, działań KGB lub wojsk rosyjskich czy niemieckich. Wasi dwaj najwięksi wrogowie rozsypują się; tyle będziecie się ich obawiali co Austrii, która była wiele set lat mocarstwem i szkodziła wam tak jak i tamci.
To wam obiecuję, że w „mojej” Polsce nie dopuszczę do rządów ludzi oddanych nieprzyjacielowi. A głupota pod wpływem darów Ducha Świętego będzie się zmniejszać, ponieważ obudzi się w ludziach sumienie i zainteresowanie sprawami duchowymi, miejscem Boga w życiu człowieka. [xxiii]

Słowa Pana z 1989 roku:
Błogosławiony jesteś, narodzie polski, bo Ona oręduje za tobą przed tronem Boga. Błogosławiony będziesz przez pokolenia, jeśli posłuszny pozostaniesz swojej Królowej.
Maryja wciąż was ratuje i Ona wyprosiła wam udział w mojej służbie. Razem będziemy pracować nad odrodzeniem świata, gdyż Ja zawierzam Matce mojej i z Jej poręki w obronę was biorę. Dlatego nie zginiecie, a jako pierwszy naród staniecie się sługą zamierzeń moich. Naprawicie przeszłe błędy braci waszych, a współczesnemu światu przedstawicie wizję nową: obraz życia wspólnoty narodu postępującego drogami Pańskimi, współżyjącego z Bogiem swoim i budującego nowe przymierze pomiędzy Ojcem a dzieckiem Jego, człowiekiem.[ix]

Posted in Objawienia | Otagowane: , | 34 Comments »

Alarmujące wieści z Sejmu: Szybko pracują nad ustawą pozwalającą Marszałkowi Sejmu zabrać władzę Prezydentowi

Posted by Dzieckonmp w dniu 21 Maj 2015


Sejm w szybkim tempie pracuje nad projektem Komorowskiego umożliwiającym zawieszenie władzy Prezydenta.
Przepychany w Sejmie ostatnio w wielkim pośpiechu z inicjatywy prezydenta Bronisława Komorowskiego projekt nowej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (druk 1590), obok wielu zasadniczych sprzeczności z obowiązującą Konstytucją i regułami demokracji, przewiduje też wykraczającą poza ramy Ustawy Zasadniczej procedurę „stwierdzenia przeszkody w sprawowaniu urzędu przez Prezydenta Rzeczypospolitej”.
Po uchwaleniu tej ustawy i po ewentualnym wyborze Andrzeja Dudy na prezydenta może więc teoretycznie zdarzyć się sytuacja, że marszałek Sejmu złoży do TK wniosek o stwierdzenie „czasowej niemożności sprawowania urzędu Prezydenta RP” przez Andrzeja Dudę, uzasadniając to (bo tak mu akurat przyjdzie na myśl) np. chorobą psychiczną prezydenta, przejawiającą się np. w jego działaniach na arenie międzynarodowej i realizowaniu interesów Polski odmiennie od linii realizowanej przez dotychczasowy układ władzy. Choćby w sprawach klimatycznych, energetycznych lub też w działaniach prezydenta w obronie „frankowiczów” przed bankami itp. Takie działanie (zamach?) marszałka Sejmu nie jest w świetle nowej, szykowanej przez obecny układ władzy ustawy o TK całkowicie wykluczone. II czytanie projektu nowej ustawy o TK zaplanowano w Sejmie już na wtorek, 26 maja, ok. godziny 11.00. ALARMUJĘ!

Gmyz dla Fronda.pl: Zmiany w TK to zamach na demokrację

Zmiany ws. Trybunału Konstytucyjnego to próba okopania się tej władzy na stanowiskach na wypadek utraty władzy. To są zmiany niebezpieczne i niekonstytucyjne – mówi dla Fronda.pl Cezary Gmyz.

Paweł Chmielewski, portal Fronda.pl: Platforma chce, by Trybunał Konstytucyjny otrzymał nowe uprawnienia w sprawie odsuwania prezydenta od sprawowania urzędu. Opozycja ocenia, że to zmiana bardzo niedobra. Dlaczego?

Cezary Gmyz: Ta sytuacja jest rzeczywiście potencjalnie niebezpieczna. Jak pamiętamy, po śmierci Lecha Kaczyńskiego w katastrofie smoleńskiej mieliśmy do czynienia z pewnego rodzaju uzurpacją władzy. Kiedy Bronisław Komorowski przejął obowiązki głowy państwa, nie było jeszcze aktu zgonu prezydenta Kaczyńskiego. Rozwiązanie zaproponowane teraz przez Platformę Obywatelską – a faktycznie przez sędziów TK, bo to w dużej mierze oni piszę tę ustawę – pozwala zawiesić sprawowanie urzędu prezydenta w nie do końca określonych warunkach. Ta propozycja budzi naprawdę bardzo poważne wątpliwości.

Pojawiają się też kontrowersje co do wyboru nowych sędziów Trybunału. Na czym polega problem?

Jak wiadomo w przyszłym roku powinna zmienić się część sędziów TK. Platforma Obywatelska robi tymczasem wszystko, by doprowadzić do częściowej wymiany składu Trybunału na zgodną ze swoimi oczekiwaniami. Jak dotąd było tak, że nowi sędziowie TK wybierani byli na 30 dni przed upływem kadencji poprzedników. Platforma proponuje teraz, by sędziowie zostali wybrani 30 dni po wejściu ustawy w życie. W konsekwencji może dojść do złamania konstytucji. Konstytucja mówi, że w składzie TK sędziów powinno być 15, tymczasem według zmian procedowanych przez PO może być ich 20.

Zmiany przygotowane w tej materii mają zawiązek z szansami Andrzeja Dudy na zwycięstwo w wyborach?

Niewątpliwie wszystkie te zmiany, które mają zostać przeprowadzone, są w interesie rządzących, którzy boją się zmiany władzy. Dotyczy to tak kwestii ewentualnego zawieszania prezydenta, zmiany terminu powoływania sędziów TK jak i zniesienia obligatoryjnego udziału prokuratora generalnego w rozprawach przed Trybunałem. Ta ostatnia kwestia jest bardzo ważna. Jak wiadomo w przyszłym roku kończy się kadencja Andrzeja Seremeta i to nowy prezydent – być może Andrzej Duda – wskaże, kto zostanie jego następcą. Przypomnę, że wnioski Seremeta i jego obecność na rozprawach miały już w przyszłości wielokrotnie kluczowe znaczenie. Dlatego jest to kolejna sprawa, która budzi  silne obawy.

Donald Tusk zapewniał, że Platforma zrobi wszystko, żeby nie oddać władzy. Mamy z tym właśnie do czynienia?

Dokładnie tak. To próba okopania się na stanowiskach na wypadek utraty władzy. TK to organ szalenie istotny w systemie sprawowania władzy. Przypomnę, że w czasach rządów PiS Trybunał obalił wiele pomysłów, które PiS zgłaszało – w tym nowelizację ustawy lustracyjnej przewidującą szeroką lustrację dziennikarzy i środowisk naukowych.

Mówiąc wprost, Platforma szykuje zamach na demokrację?

Zdecydowanie tak. Niepotrzebnie wzmacnia się i tak już bardzo silną rolę TK. Tak naprawdę Trybunał zamienił się w coś więcej niż tylko trzecią władzę. Uzurpuje sobie także część zadań ustawodawczych i wykonawczych. W tej chwili sądownictwo w Polsce jest najsilniejszą władzą – w dodatku nie jest przez nikogo kontrolowane i nie pochodzi z demokratycznego wyboru.

Jakich zmian potrzebuje w pańskiej opinii TK, by wypełniać na powrót jedynie właściwe sobie zadania?

Należy ograniczyć rolę TK i domagać się od jego sędziów, by orzekali nie według własnego widzimisię, ale według twardej litery prawa. To, co zrobiono swego czasu w sprawie ustawy lustracyjnej, było tak naprawdę kwestią wyrażenia poglądów. Sędziowie chcieli też uratować swojego kolegę z Trybunału podejrzanego o kłamstwo lustracyjne. Rzeczy, które dzieją się w tej chwili, są skandaliczne. Trzeba to raz jeszcze podkreślić: TK uzurpuje sobie władzę ustawodawczą i wykonawczą, która nie przynależy mu z mocy konstytucji.

http://www.fronda.pl/a/gmyz-dla-frondapl-zmiany-w-tk-to-zamach-na-demokracje,51700.html

Posted in Alert, Polityka | Otagowane: , , | 104 Comments »

Maryja nas prosi przez łzy

Posted by Dzieckonmp w dniu 21 Maj 2015


W tak ważnym momencie historii, w niesłychanie ważnym dniu, w którym cale zło przygotowało plany zniszczenia tlącej się nadziei, Matko Boska Królowo Polski, potrzebujemy Ciebie! Prosimy o światło dla kandydata na Prezydenta Andrzeja Dudy, o światło które płynie z Twojej dobroci, błagamy o moc Twojego Serca, udziel mu pokoju i spokoju by opadł z niego wszelki stres, udziel mu pokoju którego Ty jesteś Królową. Pomóż nam, aby Twoim Królestwem rządzili Polacy z Twoim Synem, jako Królem naszej Ojczyzny na czele.

Posted in Patriotyzm, Prośba o modlitwę | Otagowane: | 82 Comments »

Obudź się POLSKO

Posted by Dzieckonmp w dniu 20 Maj 2015


Posted in Patriotyzm | Otagowane: | 22 Comments »

Wspaniałe przemówienie Andrzeja Dudy dzisiaj na konwencji

Posted by Dzieckonmp w dniu 20 Maj 2015


Przypomnę  że  Pan Jezus  określił warunki do dokonania Intronizacji Jezusa Chrystusa. Muszą wszystkie być spełnione. Nie jeden czy dwa. Z tego prosty wniosek że :
1)Naród musi wybrać prezydenta zdolnego do dokonania Intronizacji. Takim kandydatem jest p. A. Duda.
2) Naród musi dokonać zmiany władzy,co jest jednoznaczne z wybraniem do parlamentu ludzi autentycznie wierzących .
3) Naród musi wymodlić wolę Intronizacji dla Episkopatu Polski.
4) Naród musi sam chcieć Intronizacji Pana Jezusa na Króla Polski !!!!

Posted in Patriotyzm, Polityka | Otagowane: , | 29 Comments »

Komunikat Biskupa Ełckiego dotyczący udziału w wyborach

Posted by Dzieckonmp w dniu 20 Maj 2015


Umiłowani Diecezjanie

W związku ze zbliżającą się drugą turą wyborów prezydenckich, z głęboką troską o dobro naszej Ojczyzny, gorąco przypominam i zachęcam, by podjąć dzieło modlitwy w intencjach naszego kraju, oraz zaangażowanego i wartościowego udziału w budowaniu przyszłości, jakim jest wybranie dzisiaj i w przyszłości osób sprawujących władze w naszym kraju na różnych szczeblach i w różnym zakresie.
Mamy świadomość, że troska o kształt życia, także w wymiarze społecznym, politycznym i gospodarczym jest obowiązkiem każdego obywatela. Prawdziwa i skuteczna demokracja kształtuje się wtedy, kiedy zaangażowani i odpowiedzialni obywatele, kierując się Bożym prawem i chrześcijańskimi wartościami, patrzą w przyszłość i nie boją się podjąć trudu współodpowiedzialności za stan rzeczywistości, w której przyszło nam żyć.
Jako chrześcijanie, na wzór Pana Jezusa, który przed ważnymi momentami swojej misji oddawał się modlitwie, oraz za przykładem Apostołów modlących się przed wyborem do ich grona św. Macieja, zwróćmy szczególną uwagę na potrzebę gorliwej i wytrwałej modlitwy w intencji naszej Ojczyzny. Prośmy Ducha Świętego, by pomagał jej się rozwijać i dawał światło do wybierania ludzi mądrych, ludzi sumienia, silnych wiarą bez kompromisów, szanujących życie oraz szczerze zatroskanych o dobro i godność każdego człowieka i każdej rodziny.

Zachęcajmy siebie nawzajem do udziału w wyborach, gdyż dobrowolna rezygnacja z wyborów jest grzechem zaniedbania, polegającym na odrzuceniu odpowiedzialności za losy Ojczyzny. Apeluję o to, by wsłuchiwać się w głos własnego sumienia, poprzedzonego modlitewną refleksją; zachęcam, by nie ulegać zniechęceniu i medialnym manipulacjom, lecz realnie ocenić naszą obecną rzeczywistość i potrzebę gruntownych zmian. Przy wszelkiego rodzaju wyborach politycznych, jako chrześcijanie mamy obowiązek uwzględniać poszanowanie godności człowieka, całkowitą obronę życia oraz zwracać uwagę na to, by szanowano rodzinę oraz podkreślano jej właściwą wielkość i pozycję w budowaniu rzeczywistości społecznej.
Włączmy się odpowiedzialnie w wybór przyszłego Prezydenta, który zapewni zdrowy rozwój całego społeczeństwa. Zatroszczmy się o to, by jak najwięcej osób z naszego otoczenia mogło i zechciało wziąć udział w wyborach.
Pomóżmy osobom starszym i chorym, aby także oni mogli oddać głos i spełnić obowiązek sumienia i obowiązek obywatelski. Pomoc ta może obejmować transport, towarzyszenie, lecz także może polegać na przyjęciu pełnomocnictwa do przekazania głosu. Odpowiednie dokumenty pobiera się i przedkłada we właściwych Urzędach Miast i Gmin, do dnia 22 maja 2015 roku.
Z serca proszę o wytrwałą modlitwę oraz czynny udział w tych i przyszłych wyborach. Niech Maryja, Królowa Polski, otacza swoją macierzyńską miłością nasz Naród i wyprasza Boże błogosławieństwo.

+ Jerzy Mazur
Biskup Ełcki

* * *

Komunikat Biskupa Ełckiego należy odczytać w najbliższą Niedzielę, 17 maja 2015 roku, w czasie ogłoszeń parafialnych.

Za http://diecezjaelk.pl/

Posted in Patriotyzm, Polityka | Otagowane: | 62 Comments »

Andrzej Duda – Dobra zmiana

Posted by Dzieckonmp w dniu 19 Maj 2015


 

Niektórzy czytelnicy sa oburzeni że wstawiam wpisy wyborcze, polityczne.  Poniżej podaję zdjęcie strony pch24.pl gdzie prawie wszystkie wpisy sa polityczne. Mnie pojedynczemu blogerowi bez gromady dziennikarzy chce się narzucić –  tyraj i umieszczaj to co chcemy. NIE, tak nie będzie, nikt mi nic nie narzuci. Nikt nie zmusi mnie do pracy ponad siły którą i tak wykonuję. Nie podoba się to  normalny człowiek się przemieszcza w inne rejony. Ja jak zwiedzam jakieś tereny gdy dojdę do obszaru w którym śmierdzi oddalam się  szybciej w inne piękne miejsce. Przypominam proste słowa Jezusa – „Wiara bez uczynków jest martwa” , „Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili”. Tak więc  jest czas modlitwy ale jest też czas działania. teraz jest jak nigdy czas działania. teraz możesz poprawić los biednych, samotnych, poniżanych, wykluczonych, poprawić ich byt w nadchodzącym okresie. Św. Łukasz kieruje te słowa  Jezusa do jednego człowieka Teofila. Warto wspomnieć jeszcze raz te słowa Jezusa: „Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25,40). Wysiłek podejmowany ze względu na Jezusa dla naszych współbraci przynosi owoce zmieniające rzeczywistość na zawsze! Dlatego batalia o prawego Prezydenta, o to, by w kraju panowała sprawiedliwość, jest warta każdej pracy i wysiłku. Ratując grupy ludzi, ratując  nasze dzieci, robimy dokładnie to samo, co uczynił Łukasz dla Teofila, czynimy ten świat Bożym, rodzimy w nim Jezusa! Wszystko w imię hasła: Bóg Honor i Ojczyzna.

pch24

Jeszcze dodam, może moja postawa wydaje się dziwna, widzicie że nasi biskupi siedzą cicho więc i ludzie nie powinni się polityką zajmować, to nie po katolicku. Odpowiem wam na to tak jest ale tak nie było. Kościół zawsze interesował się polityką a jesli nie wierzycie to posłuchajcie nieżyjącego już biskupa Albina Małysiaka który udzielał mi bierzmowania.Tam biskup mówi „wszyscy mówcie swoim bliskim że mają się interesować polityką, wszyscy macie iśc do wyborów, Nasi ludzie muszą się zająć polityką.” Ale ja i tak wiem że tych tej homilii nie wysłuchacie bo o polityce.Zwłaszcza druga część gdzie są zdecydowane słowa co ma robić katolik. Niektórzy i tak powiedzą że biskup nie ma racji, zbyt dobrze znam Polaków.Biskup Albin Małysiak urodził się w miejscowości Ślemień, 20 km od mojej rodzinnej wioski, niedaleko miejsca urodzenia Jana Pawła II jak i  ks. Piotra Natanka.

cz.1

cz.2

Posted in Polityka | Otagowane: | 135 Comments »

Apel dzieci Żołnierzy Wyklętych

Posted by Dzieckonmp w dniu 19 Maj 2015


Nasi Ojcowie zostali zamordowani przez komunistów lub siedzieli w więzieniach, często byli prześladowani i inwigilowani do ostatnich lat PRL. O ich cierpieniach pamiętał prof. Lech Kaczyński odsłaniając pomniki Żołnierzy Wyklętych, awansując lub nadając najwyższe odznaczenia Rzeczypospolitej Polskiej. W doktorze Andrzeju Dudzie widzimy jego współpracownika, wychowanka i następcę.

Zwracamy się do wszystkich Polaków, którym droga jest niepodległa Polska, wierna Bogu i narodowym wartościom o to, aby nie popełnili grzechu zaniechania i aby 24 maja udali się do lokali wyborczych i poparli kandydaturę Andrzeja Dudy. Rodacy, jeżeli coś znaczy dla Was cierpienie naszych Ojców, jeżeli macie szacunek dla ich ofiary, jeżeli pamiętacie o Danucie Siedzikównie „Ince”, rotmistrzu Witoldzie Pileckim, generale Auguście Emilu Fieldorfie „Nilu” i tysiącach innych bohaterów, to nie wolno Wam pozostać w domach. To właśnie Andrzej Duda jako Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej z pewnością zadba o odnalezienie i godny pochówek wszystkich pomordowanych i poległych, w tym także tych spoczywających na powązkowskiej Łączce i w tylu innych miejscach, o wsparcie dla Muzeum Żołnierzy Wyklętych, o godne obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych i zatroszczy się o szacunek dla wartości, dla których nasi Ojcowie umierali i cierpieli.

Dziękujemy za Wasz udział w marszach pamięci, za piękne patriotyczne oprawy na wydarzeniach sportowych oraz za liczny udział w pogrzebach i uroczystościach. Jednak teraz apelujemy do Waszych serc i umysłów. Nie ma ważniejszej sprawy dla pamięci naszych Ojców i przyszłości całego Narodu Polskiego, jak wybór Andrzeja Dudy na najwyższy urząd Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Polski, za którą nasi Ojcowie cierpieli, jeszcze nie ma. Taka Polska potrzebuje pomocy najlepszych swoich dzieci. W Andrzeju Dudzie pokładamy nadzieję, w nim upatrujemy obrońcy chrześcijańskich i patriotycznych wartości, z niego będziemy dumni. Nie dopuśćcie, aby Polska nadal była pośmiewiskiem, aby frymarczono jej narodowymi dobrami, aby kolejne tysiące młodych ludzi opuszczały swoich rodziców i najdroższą Ojczyznę, udając się na emigrację. Od Waszej mobilizacji zależą losy Polski i Polaków. Wierzymy, że nie zawiedziecie! Zostańcie z Bogiem!

Wojciech Borzobohaty, syn gen. bryg. Wojciecha Borzobohatego ps. „Wojan”
Adam Broński, syn kpt. Zdzisława Brońskiego ps. „Uskok”
Krzysztof Bukowski, syn por. Edmunda Bukowskiego ps. „Edmund”
Maciej Chojecki, syn chor. Antoniego Chojeckiego ps. „Ślepowron”
Marek Franczak, syn sierż. Józefa Franczaka ps. „Laluś”
Teresa Heda-Snopkiewicz, córka gen. bryg. Antoniego Hedy ps. „Szary”
Kazimierz Jachimek, syn Józefa Jachimka ps. „Stalin”
Wiktor Kania, syn por. Wiktora Kani ps. „Andrzej”
Halina Kania-Wojtynek, córka por. Wiktora Kani ps. „Andrzej”
Kazimierz Komoszyński ps. „Kajtek”, syn Bronisława Komoszyńskiego
Zbigniew Kuraś, syn mjr. Józefa Kurasia ps. „Ogień”
Stanisław Łukasik, syn kpt. Stanisława Łukasika ps. „Ryś”
Zofia Pilecka-Optułowicz, córka rtm. Witolda Pileckiego
Andrzej Pityński, syn por. Aleksandra Pityńskiego ps. „Kula”
Tadeusz Płużański, syn prof. Tadeusza Płużańskiego ps. „Tadeusz Radwan”
Aleksandra Przewoźnik, córka sierż. Tadeusza Przewoźnika ps. „Kuba”
Henryka Przewoźnik, córka sierż. Tadeusza Przewoźnika ps. „Kuba”
Magdalena Przewoźnik, córka sierż. Tadeusza Przewoźnika ps. „Kuba”
Bożena Przybyłowska, córka por. Jana Przybyłowskiego ps. „Onufry”
Romuald Rajs, syn kpt. Romualda Rajsa ps. „Bury”
Stanisław Sojczyński, syn gen. bryg. Stanisława Sojczyńskiego ps. „Warszyc”
Magdalena Zarzycka-Redwan, córka Władysława Zarzyckiego

Posted in Patriotyzm, Polityka | Otagowane: , | 9 Comments »

Polska Kuwejtem Europy, jesteśmy najbogatszym krajem świata? Zobacz o jakie złoża toczy się III wojna światowa?

Posted by Dzieckonmp w dniu 19 Maj 2015


Dlaczego sprzedaje się wszystko obcokrajowcom w Polsce, dlaczego wygania się miliony Polaków z Polski? Chodzi o wynarodowienie terenów w Europie które są bogatsze niż Kuwejt. Po zniszczeniu naszego narodu nastąpi eksploatacja i korzystanie z bogactw osób zamieszkałych poza granicami kraju.
kuwe

Polska jest NAJBOGATSZYM krajem świata położonym w sercu Europy. Oczywiście na nasze bogactwa, które Pan Bóg dał Polakom jest wielu chętnych. Dla przykładu Niemcy w swojej konstytucji nadal uznają granice sprzed 1937 roku. Oszustwem rządów warszawskich jest wmawianie Polakom, że Niemcy uznały naszą granicę zachodnią.

Nic tak nie pokazuje niewyobrażalnej podłości rządów „warszawskich” przez ostatnie 25 lat, ich świadomego antypolskiego charakteru, świadomej eksterminacji i zmuszania do emigracji naszego narodu jak sprawa zatajanych niezwykłych bogactw Polski.

O tych złożach, które kryje Polska Ziemia, pisał w 2009 roku w książce Pola Laska Alef Stern. Już wtedy wskazywał, że całą wojna o Polskę toczy się właśnie o te złoża, o posag, który jest ukryty w ziemi.

Zatem nie należy dziwić się temu co dzieje się na europejskiej i międzynarodowej scenie politycznej. Dziwi jednak fakt, że polskie elity są tak ograniczone i krótkowzroczne, że nie mają pojęcia o tych bogactwach i sprzedają Polskę za garść nędznych srebrników.

Nic tak precyzyjnie nie pokazuje gorliwego służenia obcym interesom, a zarazem bezprzykładnej głupoty rządów warszawskich przez ostatnie 25 lat jak sprawa ukrywanych przed narodem bogactw naturalnych naszego kraju. Przez zaprzedanie i głupotę rządzących jest blokowany szybki rozwoju Polski i dobrobyt całego społeczeństwa w tym naszych “elit”.

Poniższe zestawienie opracował mgr inż. Andrzej Łodziński – nasz Komandor pełnomocnik na Polskę. Powstało ono w oparciu o powszechnie dostępne dane geologiczne. Można sprawdzić poprzez Internet podane tu liczby!

kuwe1

Złoża metali w okolicach Suwałk (tytan, wanad, żelazo i metale ziem rzadkich)

Zasobność – 1 500 000 000 ton rudy (1,5 mld ton);

Wartość samego tytanu to 355 000 000 000 $ (355 mld $). Całkowita wartość złoża przekracza 1 000 000 000 000 $ (bilion $).
W USA Mówimy trylion dolarów, bowiem Anglosasi na miliard mówią bilion.

Rzecz w tym, że prócz 50 milionów ton tytanu złoże to zawiera najwyższej jakości rudy żelaza (w całej Europie, włącznie ze Szwecją i Uralem złoża rud żelaza akurat pokończyły się) oraz ogromne ilości bezcennych dla techniki tzw. metali ziem rzadkich. Bez tych metali nie jest możliwa żadna nowoczesna produkcja elektroniczna czy militarna.

Złoża molibdenu, wolframu, miedzi pod Myszkowem (Jura Krakowsko-Częstochowska). Obok tych metali zawsze występuje złoto, srebro i selen

Zasobność – 726 000 000 ton rudy (726 milionów ton);

Wartość samego tylko molibdenu – 14 520 000 000 $ (14,52 mld $).

Złoża niklu pod Ząbkowicami Śląski. Obok niklu w złożach występuje złoto i platynowce

Zasobność – 14 000 000 ton rudy (14 mln ton);

Wartość tylko niklu około 4 000 000 000 $ (4,00 mld $).

Złoża wysokiej jakości węgla kamiennego na Lubelszczyźnie. Węgiel „zanieczyszczony” jest złotem

Zasobność – 40 000 000 000 ton (40 mld ton);

Wartość – 4 800 000 000 000 $ (4 800 mld $ = 4,8 biliona $).

Złoża węgla brunatnego pod Legnicą

Zasobność – 15 000 000 000 ton (15 mld ton);

Wartość – 87 000 000 000 $ (87,00 mld $).

Złoża złota w różnych lokalizacjach głównie na terenie Dolnego Śląska

Zasobność – 350 ton kruszcu;

Wartość – 14 000 000 000 (14,00 mld $).

Złoża miedzi i złota w rejonie Bytomia Odrzańskiego

Zasobność:

Miedź – 8 000 000 ton metalu (8 mln ton)

Złoto – 100 ton kruszcu

Wartość razem około 62 500 000 000 $ (62,50 mld $).

Konwencjonalne (nie łupkowe) złoża gazu ziemnego, lokalizacja Ziemia Lubuska, Wielkopolska i Podkarpacie

Zasobność – 1,7 bln m3

Wartość – 510 000 000 000 $ (510 mld $)

RAZEM (podsumowując tylko wartość tytanu ze złoża pod Suwałkami) 5 847 020 000 000 $ (5 847,02 mld $ = 5,847 biliona / w USA 5,847 tryliona $)

 

Jednak to wcale nie wszystko!!!

Ropa, która płynie do Polski rurociągiem „Przyjaźń” jest wydobywana z głębokości około 7km w Tatarstanie, około 1000 km na wschód od Moskwy. Surowiec ten nie jest najwyższej jakości ponieważ jest silnie zasiarczony. Przedstawione powyżej dane pochodzą głównie z raportu z 15 letniego programu poszukiwań geologicznych, jaki zainicjował Edward Gierek w 1971 roku. Prace nad raportem ukończono w 1985 roku. Jednak w raporcie wykazano tylko złoża do głębokości 4km. Sowieci zakazali władzom PRL wiercić głębiej niż 4km! Dlaczego? Czyżby pod naszymi stopami znajdowały się szczególnie ważne złoża?

Polska w całości leży na ogromnym złożu ropy i gazu (w dodatku daleko wychodzącym w polski szelf bałtycki), bowiem twór geologiczny skał porowatych, który jest jak gąbka nasączony gazem i ropą, zaczynający się w Zatoce Perskiej, a kończący w Morzu Północnym pomiędzy Szkocją i Norwegią osiąga swoją kumulację właśnie w Polsce! Tylko, że to ogromne złoże znajduje się na głębokości 5 km – Polska zachodnia i północna i 7 km – Polska południowo-wschodnia. Te głęboko położone złoża szacowane są na 650 mld ton, co daje 4764,50 mld baryłek. Złoża Arabii Saudyjskiej oszacowane są na 265 mld baryłek!!! Eksploatacja głębokich złóż jest dzisiaj z punktu widzenia technicznego możliwa. Wartość tej ropy, biorąc pod uwagę obecne ceny wynosi – 300 163,5 mld $, czyli 300,1635 biliona $ (w USA 300,1635 trylionów $).

kuwe2

Pod całą Polską znajduje się „gąbka” nasączona największą ilością Ropy i Gazu – to z ich części Norwegia, Arabia Saudyjska, Iran, Irak, Kuwejt czerpią swoje bogactwa!!! – o tych złożach pisał w książce Pola Laska Alef SternW powyższym wyliczeniu nie uwzględniono złóż uranu, srebra, cynku, ołowiu, bursztynu, siarki i soli oraz innych.


Jedno musimy wszak dopowiedzieć!

Polska leży wskutek unikalnego zbiegu czterech płyt tektonicznych na terenach idealnych do produkcji najtańszej i najczystszej energii elektrycznej, jaka powstaje z wyprowadzenia na powierzchnię gorących wód termalnych, albo rozgrzania wody o gorące skały do pary wodnej (geotermia) wystarczającej do napędu turbin elektrycznych.

Ten fenomen geotermalny jest w Polsce tak unikalny, że jego szacunkowa wartość w możliwości produkcji taniej energii elektrycznej i praktycznie darmowej energii cieplnej – w przeliczeniu na tony paliwa umownego – daje wartość co najmniej 70 razy większą niż wartość zasobów ropy i gazu pod dnem Morza Północnego!

Fenomen geotermalny w Polsce odkryto w ramach wspomnianego 15 letniego programu badań geologicznych. Sowieci tak się przestraszyli tych informacji, że polski geniusz geologiczny, prof. Julian Sokołowski (znany i ceniony i w USA), miał zakaz jakichkolwiek publikacji na ten temat!

Ogólnie uważa się, że Polska wykorzystując geotermię może szybko zwiększyć produkcję energii elektrycznej 15 razy, natomiast pełne możliwości energetyczne naszego kraju to zwiększenie produkcji energii – 150 razy! Dzięki temu możemy być naturalną potęgą energetyczną formatu światowego fundując niezależność energetyczną wszystkim ościennym krajom!

Tymczasem polityka zdrajców stanu to zamykanie kopalń (gdzie jest udokumentowanych 16 miliardów ton wysokiej jakości węgla) by zrobić miejsce dla dotowanego węgla z Rosji oraz wyprzedaż polskich zakładów energetycznych państwowym firmom francuskim, które natychmiast podnoszą dla odbiorców ceny, jak również zachwycanie się drogą i nisko efektywną energetyka wiatrową, którą wciskają nam Niemcy.  Niemcy sprzedają nam stare wiatraki jednocześnie u siebie forsownie rozwijają energetykę opartą o spalanie węgla brunatnego i geotermię. W Polsce wiele mówiło się o łupkach (ang. Shale Gas)  zatajając przy okazji informacje o ogromnych pokładach gazu naturalnego w podziemnych zbiornikach (ang. Tighten Gas). Na takich zbiornikach stoją np. dwa miasta polskie: Poznań i Rzeszów. Ukrywając wiedzę o naszych bogactwach władza warszawska podpisała z Rosją maksymalnie niekorzystne umowy na dostawy gazu i ropy. Obecnie płacimy Rosji najwyższe na świcie ceny za ropę i gaz (zdrajca Cimoszewicz, zdrajca Pawlak).

Przyczyny szczegółowe polityczne zatajania przed Polakami bogactw Polski

Zatajanie przed Polakami bogactw naturalnych Polski miało prócz przyczyn ogólnych (wygnanie polskiej młodzieży z kraju i eksterminacji Polaków wskutek głodowych rent i emerytur oraz żałośnie niskich zarobków; w historii politycznej świata jest to znana praktyka eksterminacji ekonomicznej, która umożliwia skuteczne zlikwidowanie całych narodów; ogólnie cała polityka tzw. III RP to eksterminacja ekonomiczna plus drastyczny atak na dobre imię Polski i Polaków, czyli eksterminacja prawdy historycznej i godności osobistej/narodowej) również i równoległe bardzo konkretne przyczyny polityczne:

  1. Antracyty na Lubelszczyźnie odkryto już przed II wojna światową. Po roku 1946 podjęto kontynuację badań geologicznych. Sowieci zakazali kontynuować badania nad antracytami na Lubelszczyźnie pod koniec lata 40-tych, gdy z kolejnych odwiertów potwierdzało się zanieczyszczenie antracytów złotem (dane z dwóch odwiertów potwierdzały też bardzo silną radioaktywność, co wskazywało na dodatkowe bardzo bogate złoże Uranu /lub Plutonu?/). Zanieczyszczenie złotem węgla była tak wysokie, że Stalin przestraszył się, że gdy Amerykanie się o tym dowiedzą – zrewidują Jałtę i Poczdam i zabiorą Sowietom Polskę. Sowieci nakazali zniszczyć dokumentację wykonanych odwiertów! Polscy technicy i inżynierowie zdołali jednak część najważniejszej dokumentacji zachować. Dokumentacja ta jest przechowywana do dziś.
  2. Złoża polimetaliczne na Suwalszczyźnie, zwłaszcza ogromne zasoby metali ziem rzadkich wymusiłyby “Alliance cordiale” Polska – Chiny. Po prostu dwa jedyne kraje na świecie, które mają takie zasoby – Chiny i Polska – musiałyby koordynować swoje ruchy, a Chiny zrobiłyby co w ich mocy by te zasoby nie wpadły pod kontrolę ich konkurentów (Rosja, USA, Niemcy).
  3. Ruszenie polimetali na Suwalszczyźnie (podobnie jak i innych bogactw) spowoduje też “zalanie” budżetu szybkimi dochodami. Dzięki temu, że skała, w której znajdują się złoża polimetaliczne jest wolna od niebezpiecznych gazów, a złoża są płytko pod powierzchnią eksploatacja byłaby tania i bezpieczna. W ogóle te bogactwa wiążą się z ogromnym przyrostem dochodów budżetu, co bezpośrednio przekłada się na szybkie wzmocnienie państwa polskiego, w tym Wojska Polskiego. Spodziewane dochody będą tak duże, że Polska po prostu nie będzie miała na co wydawać pieniędzy. Niemcom i Rosji nie w smak taka opcja!
  4. Bogata dzięki swoim złożom Polska jako potęga umożliwiłaby szybki postęp gospodarczy całego regionu Europy Środkowej i Wschodniej oraz wykreowanie silnego bloku politycznego skupionego wokół Polski. To na dobre przekreśliłoby i plany ekspansji Rosji na Europę, a Niemiec na wschód jednocześnie stabilizując pokój na kontynencie.
  5. Jakiekolwiek „ruszenie” przez Polskę swoich złóż ropy i gazu oznaczałoby konieczność podzielenia się przez Rosję paliwowym tortem w Europie z Polakami. W dalszej kolejności do podziału zysków musieliby dopuścić nas inni eksporterzy, zwłaszcza z nad Zatoki Perskiej.

 

Oczywiście – nic nigdy nie będzie, dopóki w Polsce będzie “rząd warszawski”, a nie suwerenny rząd polski!

Bez mówienia o tych tematach kampanii wyborczej się nie wygra! Wiedza o bogactwach Polski ruszy do urn nawet najbardziej zaciekłą absencję wyborczą! I nawet pijacy na moment wytrzeźwieją! Niech tylko zjawi się jeden kandydat, który powie prawdę. Niech do Polaków dotrze jak od ponad 25 lat są oszukiwani i eksterminowani!  Powodem są nasze bogactwa, na które jest wielu chętnych.

Źródło: eprudnik.pl / pressmix.eu

Na potwierdzenie 2 filmy z profesorem Kozłowskim.

.

Posted in Ciekawe, Patriotyzm, Polityka | Otagowane: , | 10 Comments »

Sienkiewicz kazał podpalić budkę przy Ambasadzie Rosyjskiej

Posted by Dzieckonmp w dniu 18 Maj 2015


Ale jaja, ale jaja, śmiech i w du……. mają nasz kraj.

 

Paweł Wojtunik mówi tam, że głośne zdarzenie sprzed dwóch lat z podpaleniem budki przy ambasadzie Rosji było prowokacją polskiej policji, a na sam pomysł wpadł były szef MSW Bartłomiej Sienkiewicz.

W poniedziałek rzecznik CBA twierdził, że „sugerowanie jakoby Paweł Wojtunik powiedział, że policja na zlecenie ówczesnego Ministra Spraw Wewnętrznych Bartłomieja Sienkiewicza miała podpalić budkę przy ambasadzie jest niedorzecznością, nadużyciem, twierdzeniem nieprawdziwym i sprawia wrażenie celowej manipulacji”.

Po tym oświadczeniu na stronie tygodnika „Do Rzeczy” pojawiło się nagranie z kluczowym fragmentem rozmowy. Wojtunik opowiada tam Bieńkowskiej, że Sienkiewicz „nauczył się zarządzać przez telefon” i w tym kontekście padają następujące słowa.

Paweł Wojtunik: Stołeczny dostaje telefon, żebyśmy…
Elżbieta Bieńkowska: Ale jaja, ale jaja, ale jaja…
P.W.: Facet nauczył ich, że on dzwoni i im rozkazuje. I tak samo poszli, spalili budkę pod ambasadą, bo minister osobiście wymyślił taką… wiesz z takiego…
E.B.: Taką koncepcję, tak, tak
P.W.: Z takiego zarządzania ręcznego są same problemy. Tym bardziej dla ministra, który nie ma takich uprawnień, on nie ma uprawnień.

 

Posted in Polityka | Otagowane: , | 68 Comments »

Komorowski w ramach zgody wysyła prowokatora do Dudy

Posted by Dzieckonmp w dniu 18 Maj 2015


Przed wejściem do TVP pojawił się Andrzej Hadacz obrońca Krzyża który został delegowany przez Komorowskiego pzred Pałac prezydencki aby pod przykrywką PIS robić rozróby domagając się by stanął Krzyż przed Pałacem Prezydenckim.

Tuż przed wejściem Komorowskiego do gmachu TVP Prezydent uściskał się z Hadaczem i coś jeszcze szpnął do ucha przesyłając ostatnie  instrukcje.

hadacz

 

Gdy pojawił się Andrzej Duda, pojawiła się tez Internetowa Telewizja Narodowa Eugeniusza Sendeckiego ( najbardziej prawicowa i patriotyczna Telewizja) która współparcuje z Hadaczem celem nagrania czegoś kompromitującego Andrzeja Dudę na polecenie Komorowskiego. Hadacz miał poprosić Andrzeja Dudę o przywrócenie Krzyża do Korony. Sendecki żali się że Andrzejek został brutalnie odepchnięty przez dudowców. Mówi że na szczęście wszystko zostało nagrane. oto film.

Hadacz zaatakował drugi raz Andrzeja Dudę gdy ten wychodził z TVP po debacie.

 

A tak dzień wcześniej Andrzejek z Eugeniuszem, dwaj najwięksi prawicowi patrioci naradzali się jak pomóc Komorowskiemu. Eugeniusz Sendecki tak opisuje te pomysły:

16 maja 2015 – Andrzej Hadacz mówi jak robić lobby przed drugą rundą wyborów prezydenckich, aby się skutecznie domagać przywrócenia Krzyża do Korony w godle państwowym.
Eugeniusz Sendecki przypomina postulat Stanisława Michalkiewicza, aby zablokować niesłuszną restytucję mienia żydowskiego.
Zachęcamy do odwiedzania konta Andrzeja Hadacza na Fejsbuku i ostrzegamy przed fałszerzami, którzy na fejsbuku i tweeterze podszywają się pod naszego dzielnego obrońcę Krzyża.
Przed pałacem prezydenckim stoi mężczyzna z biało-czerwoną flagą zachęcający do głosowania na Andrzeja Dudę. Na jego plakacie jest godło, gdzie Korona jest Bez Krzyża, a skrzydła orle przebite są masońskimi gwiazdami…
Jeżeli chcesz się skontaktować z Andrzejem Hadaczem – telefonuj na: +48 601 787 407.
/-/ Eugeniusz Sendecki

Drodzy czytelnicy. Dajcie się nabierać i oszukiwać farbowanym lisom podającym się za najbardziej prawicowych, patriotycznych, walczących o Krzyż w koronie, walczących z masonami z żydami. Czytajcie dalej Wolną Polskę, gazetę Warszawską i inne ścierwa WSIowskie.

 

 

 

 

Posted in Polityka | Otagowane: , , , | 145 Comments »

Wykaz okręgów gdzie fałszowano wybory Prezydenckie 2015 r.

Posted by Dzieckonmp w dniu 16 Maj 2015


Wykonałem żmudną pracę  i sprawdziłem wszystkie okręgi wyborcze pod kątem ilości nieważnych głosów jak i wyników wyborczych w zakładach karnych. Chcę powiedzieć że gdyby liczyły się wyniki tylko z zakładów karnych mielibyśmy wybranego już w pierwszej turze Prezydenta Bronisława Komorowskiego który osiągnął około 60%  na drugim miejscu Kukiz a na trzecim Duda Andrzej z wynikiem około 6%. Ale moje zainteresowanie było skierowane na wyłapaniu Obwodowych Komisji Wyborczych w których było  Dużo głosów nieważnych. Zasiadając kilka razy w Komisji  znam mechanizmy i uważam że jest to najłatwiejszy i dość powszechny sposób fałszowania wyborów. Bardzo łatwo jest członkowi komisji podczas liczenia głosów dołożyć drugi krzyżyk i głos staje się nieważny. W skali kraju głosów nieważnych było 0,83%  . nie jest to wysoki wynik z czego należy się cieszyć, ale i te wybory  są bardzo proste a druga tura będzie jeszcze prostsza więc w drugiej turze nie powinno być więcej niż 0,5% głosów nieważnych.  Jeśli ten wynik będzie wyższy moim zdaniem będzie to świadczyło o fałszowaniu wyborów przez członków poszczególnych Komisji. Poniżej przedstawiam  średnią głosów nieważnych z poszczególnych województw.

Podkarpackie 0,65%
Świętokrzyskie  0,75%
Małopolskie 0,78%
Podlaskie 0,79%
Lubelskie 0,79%
Śląskie 0,80%
Kujawsko Pomorskie 0,80%
Łudzkie 0,84%
Opolskie 0,85%
Dolnośląskie 0,85%
Lubuskie 0,87%
Zachodniopomorskie 0,87%
Wielkopolskie 0,88%
Warmińsko mazurskie 0,88 %
Pomorskie 0,90%
Mazowieckie 0,90%  sama Warszawa 1,1%

Okazuje się że tam gdzie wygrał Andrzej Duda nie średnia głosów nieważnych jest poniżej średniej krajowej. Najtrudniej było oddać poprawny głos mieszkańcom wykształconej Warszawy gdzie średnia głosów nieważnych wyniosła aż 1,1%.

Przeglądając wyniki z wszystkich Obwodów pod kątem głosów nieważnych chciałem zwrócić uwagę „Ruchowi Kontroli Wyborów” aby w drugiej turze zwrócili uwagę na te obwody które zamieściłem w wykazie. Bardzo proszę jeśli ktoś pracuje na rzecz Ruchu Kontroli Wyborów o przekazanie tej pracy.

Dokonując wykazu nierzetelnych Komisji kierowałem się zasadą iż umieszczam na liście tylko te które mają pięciokrotnie więcej nieważnych głosów niż średnia krajowa. Oprócz tego wykazu proszę przekazać Ruchowi Kontroli Wyborów aby zwrócił uwagę na wszystkie komisje z Warszawy, gdyż wyniki we wszystkich odbiegają od średniej krajowej może nie pięciokrotnie ale odbiegają dlatego nie umieszczałem warszawskich Komisji w zestawieniu.

Oto wykaz Komisji w których głosów nieważnych było od 4 % do nawet  14 %. Osobiście jestem przekonany że w tych Komisjach sa fałszerze.

Cyfry od tyłu znaczą

ostatnia – liczba głosów niewaznych

druga od końca – liczba głosów waznych

trzecia od końca – liczba kart waznych

czwarta od końca – liczba uprawnionych do głosowania

piąta od końca – cyfra nic nie znacząca mówi o nr. obwodu.

Przedszkole nr 4
Krosno Odrzańskie ul. Bolesława Chrobrego 33
66-600 Krosno Odrzańskie     2     927     378     292     86

Przedszkole Nr 1
Krosno Odrzańskie ul. Srebrna Góra 1
66-600 Krosno Odrzańskie     6     1044     453     427     26

Świetlica wiejska
Kamień 1
66-600 Krosno Odrzańskie     9     861     336     303     33

Szkoła Podstawowa
Radnica 146
66-600 Krosno Odrzańskie     11     768     264     248     16

Zespół Szkół
Wężyska 162
66-600 Krosno Odrzańskie     13     1073     385     357     28

Przewóz     2567     1039     998     41

Ośrodek Pomocy Społecznej
Zbąszynek ul. Długa
66-210 Zbąszynek     1     1352     639     601     38

Widuchowa     4374     1544     1499     45

Wałcz     9888     3699     3638     61

Szkoła Podstawowa w Pomierzynie
Pomierzyn 10
78-540 Kalisz Pomorski     6     1111     318     292     26

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Postęp”
Złocieniec ul. Obrońców Westerplatte 3
78-520 Złocieniec     6     1674     822     761     61

Zakład Karny
Wierzchowo Szkolna 8
78-530 Wierzchowo     5     437     272     260     12

Dom Pomocy Społecznej
Nowogard Smużyny 2
72-200 Nowogard     16     79     34     19     15

Zespół Szkół Publicznych Nr 4
Świnoujście Szkolna 1
72-600 Świnoujście     8     1598     783     749     34

Świetlica Wiejska
Gołańcz Pomorska 54
72-320 Trzebiatów     8     574     193     167     26

Zespół Szkół Z Oddziałami Intergarcyjnymi
Mrzeżyno Aleja Tysiąclecia 32
72-330 Mrzeżyno     10     1866     899     863     36

Publiczne Gimnazjum
Trzebiatów ul. Wodna 2
72-320 Trzebiatów     3     2082     796     733     63

Zespół Szkół Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego i Gimnazjum w Zawidowie
Zawidów ul. Szkolna 4
59-970 Zawidów     2     1697     783     742     41

Świetlica Wiejska
Raciborowice Górne 196
59-720 Raciborowice Górne     6     793     295     274     21

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Bierutowie
Bierutów pl. Kościelny 2
56-420 Bierutów     2     2085     843     801

Szkoła Podstawowa w Wabienicach
Wabienice 92
56-420 Bierutów     3     1358     445     415     30

Gimnazjum nr 19
Wrocław ul. Dembowskiego 39
51-670 Wrocław     76     1597     900     875     25

Ośrodek Szkolenia Zawodowego we Wrocławiu
Wrocław ul. Orzechowa 2
50-540 Wrocław     113     1982     1186     1149     37

Szkoła Podstawowa Nr 23
Wrocław ul. Przystankowa 32
52-231 Wrocław     146     1920     1304     1272     32

Areszt Śledczy
Wrocław ul. Świebodzka 1
50-046     283     763     505     477     28

Zakład Karny Nr 1
Wrocław ul.Kleczkowska 35
50-227     288     1266     518     488     30

Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowym Świętowie
Nowy Świętów 65
48-330 Nowy Świętów     19     958     388     344     44

Zakład Karny w Nysie
Nysa ul. Kościuszki 4a
48-300 Nysa     34     651     266     251     15

Publiczne Gimnazjum im. Ojca Świętego Jana Pawła II
Praszka ul. Listopadowa 18
46-320 Praszka     2     2159     1097     1069     28

Świetlica wiejska
Lubieszów ul. Bierawska 37
47-244 Dziergowice     3     438     154     141     13

Zespół Szkół Miejskich Nr 4 (Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16)
Kędzierzyn-Koźle ul. Sławięcicka 96
47-223 Kędzierzyn-Koźle     25     2159     792     760     32

Zespół Szkół
Chróścina ul. Niemodlińska 8d
46-073 Chróścina     2     1312     482     461     21

Publiczna Szkoła Podstawowa – świetlica szkolna
Stare Budkowice ul. Wołczyńska 14
46-030 Murów     6     1084     266     246     20

Publiczna Szkoła Podstawowa – sala gimnastyczna
Stare Budkowice ul. Wołczyńska 14
46-030 Murów     7     567     143     131     12

Gimnazjum im.Ziemi Nadnoteckiej
Chełst 64
64-733 Drawsko     5     1196     438     422     16

Zespół Szkół Technicznych w Trzciance
Trzcianka ul. 27 Stycznia 100
64-980 Trzcianka     5     935     354     338     16

Publiczne Przedszkole Nr 16 im. Czerwonego Kapturka
Piła Al. Powstańców Wlkp. 86A
64-920 Piła     22     2231     1042     974     68

Sala OSP
Luchowo 75B
89-310 Łobżenica     6     1088     459     432     27

Warsztat Terapii Zajęciowej w Krajence
Krajenka Bydgoska 3
77-430 Krajenka     2     652     298     288     10

Gimnazjum
Okonek ul. Niepodległości 23
64-965 Okonek     1     1247     562     533     29

Szkoła Podstawowa im. A. Fiedlera
Jankowo Dolne 9
62-200 Gniezno     1     1764     864     819     45

Szkoła Podstawowa w Owieczkach
Owieczki 11A
62-260 Łubowo     4     891     420     394     26

Świetlica Wiejska
Sokołowo
62-230 Witkowo     4     684     305     275     30

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
Młodojewo 92
62-400 Słupca     5     1561     588     556     32

Urząd Gminy
Strzałkowo Aleja Prymasa Wyszyńskiego 6
62-420 Strzałkowo     1     1617     807     787     20

Szkoła Podstawowa w Szczepidle
Szczepidło 52
62-513 Krzymów     5     954     410     395     15

Szkoła Podstawowa w Babiaku
Babiak ul. Poznańska 5
62-620 Babiak     2     842     255     243     12

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
Tuliszków ul. Buczka 2
62-740 Tuliszków     3     2190     886     845     41

Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego
Lisków ul. Ks. Wacława Blizińskiego 27
62-850 Lisków     3     1656     712     677     35

Ośrodek Kultury
Środa Wielkopolska ul. 20 Października 30
63-000 Środa Wielkopolska     15     1165     694     669     25

Zespół Szkół
Obrzycko Pl. Lipowy 12
64-520 Obrzycko     1     1905     878     847     31

Szkoła Podstawowa w Sędzinku
Sędzinko ul.Szkolna 9
64-552 Sędziny     5     803     319     285     34

Liceum Ogólnokształcące
Pniewy ul. św. Ducha 10
62-045 Pniewy     1     2115     1034     1013     21

Szkoła Podstawowa nr 2 w Kórniku
Kórnik ul. Armii Krajowej 11
62-035 Kórnik     4     2006     1071     1034     37

Areszt Śledczy w Poznaniu
Poznań ul. Młyńska 1
61-729 Poznań     228     648     307     295     12

Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie
Kruszyn Szkolna 15
87-853 Kruszyn     5     1338     595     575     20

Szkoła Podstawowa
Brzozie
87-313 Brzozie     1     799     391     373     18

Zakład Karny
Włocławek Bartnicka 10
87-800 Włocławek     68     1044     342     327     15

Zakład Karny Bydgoszcz – Fordon w Bydgoszczy
Bydgoszcz ul. Rynek 8
85-790 Bydgoszcz     205     510     190     184     6

Sala Wiejska w Pietrzykowie
Pietrzykowo 24
77-220 Koczała     4     451     166     154     12

Urząd Gminy
Kołczygłowy ul. Słupska 56
77-140 Kołczygłowy     1     1002     471     446     25

Gminny Ośrodek Kultury
Kołczygłowy ul. Szkolna 1
77-140 Kołczygłowy     2     1401     505     476     29

Budynek Szkoły
Gałąźnia Wielka 27
77-140 Kołczygłowy     3     390     144     118     26

Zespół Szkolno-Przedszkolny
Dębnica Kaszubska ul. Zjednoczenia 28
76-248 Dębnica Kaszubska     2     1493     675     643     32

Szkoła Podstawowa nr 8 im. Żołnierzy Armii Krajowej
Słupsk ul. Grottgera 10a
76-200 Słupsk     9     1951     967     938     29

Świetlica
Lubowidz 1
84-300 Lębork     3     467     200     157     43

Świetlica OSP
Chocielewko 24
84-351 Nowa Wieś Lęborska     5     414     195     178     17

Szkoła Podstawowa w Maszewku
Maszewko 7
84-352 Wicko     3     823     211     199     12

Areszt Śledczy
Gdańsk, Śródmieście ul. Kurkowa 12
80-803 Gdańsk 50     210     918     533     515     18

Urząd Miejski
Nowy Staw ul. Generała Józefa Bema 1
82-230 Nowy Staw     1     1802     731     710     21

Dom Kultury
Kobyla ul. Główna 78
44-285 Kornowac     1     867     457     383     74

Dom Kultury
Łańce ul. Strażacka 2
44-285 Kornowac     3     474     222     193     29

Zespół Szkolno-Przedszkolny
Pogrzebień ul. Pamiątki 25
44-285 Kornowac     4     1058     595     568     27

Zespół Szkolno – Przedszkolny Stara Wieś
Stara Wieś ul. Dolna 12
43-330 Wilamowice     7     1634     949     917     32

Szkoła Podstawowa Nr 14
Mysłowice, Wesoła ul. 3-go Maja 19
41-408 Mysłowice     38     1433     844     812     32

Areszt Śledczy
Mysłowice Karola Szymanowskiego 6
41-400 Mysłowice     41     357     187     176     11

Miejskie Przedszkole nr 37
Ruda Śląska ul. Obrońców Westerplatte 7A
41-710 Ruda Śląska     36     1495     792     757     35

Areszt Śledczy w Gliwicach
Gliwice Wieczorka 10
44-100 Gliwice     120     371     239     230     9

Zakład Karny w Garbalinie
Garbalin 18
99-100 Łęczyca     9     896     240     230     10

Gminny Ośrodek Kultury w Strzelcach
Strzelce ul. Główna 10
99-307 Strzelce     1     1622     679     652     27

Skierniewice ul. Łódzka 36
96-100 Skierniewice     24     1096     605     563     42

HELP-MED Sp. z o.o. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacyjny
Raciborowice 66
97-310 Moszczenica     9     118     76     64     12

Remiza OSP
Chyżne 140
34-481 Chyżne     1     863     365     338     27

Zespół Szkół
Jabłonka ul. Piusa Jabłońskiego 4
34-480 Jabłonka     2     1946     950     910     40

Remiza OSP (sala OSP)
Bystra 373
34-235 Bystra     1     1413     677     628     49

Remiza OSP (sala OSP)
Bystra 373
34-235 Bystra     2     1048     406     377     29

Zespół Szkół w Barwałdzie Średnim
Barwałd Średni 70
34-124 Klecza Górna     4     1101     462     435     27

Zespół Szkół w Brodach
Brody 479
34-130 Kalwaria Zebrzydowska     6     1089     521     408     113

Szkoła Podstawowa w Zarzycach Wielkich
Zarzyce Wielkie 56
34-142 Leńcze     13     447     242     228     14

Gminny Osrodek Kultury w Lanckoronie
Lanckorona 473
34-143 Lanckorona     1     1646     790     715     75

Zespół Szkół w Izdebniku
Izdebnik 219
34-144 Izdebnik     2     1755     779     740     39

Gminne Centrum Kultury
Polanka Wielka ul.Długa 61
32-607 Polanka Wielka     2     887     478     458     20

Dom Ludowy w Jaśkowicach
Jaśkowice 13
32-051 Wielkie Drogi     16     836     380     336     44

Sala Konferencyjna w Zielonkach
Zielonki ul. Krakowskie Przedmieście 116
32-087 ZIELONKI     9     1109     556     451     105

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1
Kraków ul. Księdza Blachnickiego 1
31-535     52     1385     787     762     25

KOSTKA Publiczne Gimnazjum Jezuitów im. Św. Stanisława Kostki
Kraków ul. Spółdzielców 5
30-682     306     1240     660     637     23

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
Kraków ul. Helclów 2
31-148     459     344     146     134     12

Budynek Rady Osiedla Nr 15 „Koszyce”
Tarnów ul. Waszkiewicza 2
33-100 Tarnów     53     1968     1101     1007     94

Zespół Szkoły i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim
Czyżów Szlachecki
27-630 Zawichost     2     1449     448     401     47

Publiczna Szkoła Podstawowa w Starym Korczynie
Stary Korczyn 85
28-136 Nowy Korczyn     3     709     340     324     16

Areszt Śledczy
Kielce ul. Zagnańska 155
25-563 Kielce     87     953     404     388     16

Dom Strażaka w Januszkowicach
Januszkowice 144
39-230 Brzostek     5     1032     505     464     41

Zespół Szkół w Nawsiu Brzosteckim
Nawsie Brzosteckie 206
39-230 Brzostek     6     1071     487     469     18

Szkoła Podstawowa w Gorzejowej
Gorzejowa 174A
39-231 Siedliska-Bogusz     10     545     224     202     22

Gminny Ośrodek Kultury w Gaci
Gać 275
37-207 Gać     1     1249     554     529     25

Centrum Edukacji Ekologicznej
Cieszanów Jana III Sobieskiego 8
37-611 Cieszanów     3     852     389     357     32

Wiejski Dom Kultury
Dachnów 84
37-611 Cieszanów     4     1134     568     523     45

Zakład Karny w Rzeszowie
Rzeszów Załęska 76
35-322 Rzeszów     93     873     375     358     17

Godów
Godów 106
24-350 Chodel     4     1088     561     528     33

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
Dęblin ul. Niepodległości 8
08-530 Dęblin     1     739     311     291     20

Przedszkole Miejskie Nr 3
Dęblin ul. Michalinowska 1a
08-530 Dęblin     7     1112     560     520     40

Szkoła Podstawowa Nr 2
Dęblin ul. 1 Maja 3
08-530 Dęblin     14     302     108     93     15

Zakład karny
Chełm Kolejowa 112
22-100 chełm     35     656     268     255     13

Szkoła Podstawowa
Stare Wierzchowiska 39
24-200 Bełżyce     10     735     284     267     17

Dom Pomocy Społecznej „Betania”
Lublin al. Kraśnicka 223
20-718 Lublin     37     617     422     403     19

Centrum Językowe BEST
Lublin ul. Bursztynowa 15
20-576 Lublin     90     992     629     606     23

Szkoła Podstawowa nr 10 im. Henryka Sienkiewicza
Lublin ul. Kalinowszczyzna 70
20-201 Lublin     141     907     507     483     24

Przedszkole nr 44
Lublin ul. Maszynowa 6
20-218 Lublin     148     1236     548     494     54

Filia DDK „Bronowice”
Lublin ul. Hutnicza 28a
20-218 Lublin     150     860     355     330     25

VI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja
Lublin ul. Adama Mickiewicza 36
20-466 Lublin     171     2293     1335     1285     50

Areszt Śledczy w Lublinie
Lublin ul. Południowa 5
20-482 Lublin     208     983     535     517     18

Publiczna Szkoła Podstawowa w Gąsawach Rządowych
Gąsawy Rządowe 144 A
26-502 Jastrząb     2     970     469     429     40

Zakład Karny
Płock ul. Sienkiewicza 22 –
09-402 Płock     70     624     256     245     11

Wydział Mechaniczny Uniwersytetu Technologiczno – Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego
Radom, Borki ul. Krasickiego 54
26-600 Radom     78     1751     778     724     54

Areszt Śledczy
Radom Wolanowska 120
26-600 Radom     112     865     358     347     11

Oddział Zewnętrzny Aresztu Śledczego
Radom Witosa 62
26-600 Radom     114     61     61     55     6

Publiczne Gimnazjum w Karniewie
Karniewo ul. Szkolna 9B
06-425 Karniewo     1     1952     860     832     28

Urząd Gminy w Załuskach
Załuski 67
09-142 Załuski     1     970     263     250     13

Dom Pomocy Społecznej im. Św Józefa w Mieni
Mienia Mienia 94
05-319 Cegłów     7     122     51     41     10

Areszt Śledczy Warszawa Mokotów
Warszawa ul. Rakowiecka 37
02-517 Warszawa     1116     724     414     404     10

Dom Pomocy Społecznej „Kalina”
Suwałki ul. K. Pułaskiego 66
16-400 Suwałki     23     163     109     99     10

Areszt Śledczy
Suwałki Wojska Polskiego 29
16-400 Suwałki     35     539     234     223     11

Szkoła Podstawowa w Tołczach
Tołcze 6
18-106 Turośń Kościelna     3     1098     528     497     31

Świetlica Wiejska
Rudka ul.Wolności 1
17-123 Rudka     1     1242     576     556     20

Areszt Śledczy
Białystok Kopernika 21
15-377 Białystok     182     619     253     248     5

Zespół Szkół w Kurzętniku
Kurzętnik Grunwaldzka 37
13-306 Kurzętnik     5     1488     674     648     26

Szkoła Podstawowa w Wielbarku
Wielbark ul. Mikołaja Kopernika 10
12-160 Wielbark     1     1061     424     397     27

Świetlica Wiejska
Nowy Dwór 37
12-122 Jedwabno     4     513     180     170     10

Poradnia Lekarza Rodzinnego Bogusława Solnica Podmiot Leczniczy Bogusława Solnica
Olsztyn ul. Balbiny Świtycz – Widackiej 3
10-691 Olsztyn     73     1998     1146     1048     98

III Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika
Olsztyn al. Sybiraków 3
10-256 Olsztyn     86     1086     535     518     17

Areszt Śledczy
Olsztyn al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3
10-575 Olsztyn     100     137     72     68     4

 

 

Posted in Polityka | Otagowane: | 133 Comments »

Demobilizacja

Posted by Dzieckonmp w dniu 16 Maj 2015


Tak bardzo ważna jest II tura wyborów prezydenckich, o którą się niestety boję wobec mobilizacji zdeterminowanych „obrońców koryta”. O którą się niestety boję wobec demobilizacji Anty-Komorowców, teraz zwodzonych uspokajającymi sondażami. O którą się boję gdyż mimo iż wielu liczyło na poparcie małych niby prawicowych partyjek to ono nie nadchodzi. Ja osobiście byłem przekonany że te partyjki są pod czapką WSI. Portale uważające się za prawicowe, narodowe jak choćby „Patriotyczny Ruch Polski”, czy tak często tu wklejane linki do „Wolnej Polski”  atakują tuż przed II turą PIS oszczerczymi artykułami. Ja często ostrzegałem przed zaufaniem tym Wolnym Polskom czy patriotycznym Ruchom Narodowym, Narodowym telewizjom internetowym itp. ale nie dowierzano mi. Nikt nie chce wierzyć że słowo Narodowa, patriotyczna bardzo często znaczy Wsiowska. Przecież to teraz jest najlepsza okazja aby rozpoznać kto jest zdrajcą a kto sojusznikiem.  Przypatrzcie się na blog ks. Isakowicza Zalewskiego, wstawia warunki publicznie odpowiesz na list albo nie glosuję. Czy to jest dobra robota w tym 14 dniowym okresie?? Ja już wiem kim jest ks. Isakowicz Zalewski. To mnie nazywa się agentem a tych co nimi są stawia się na piedestał jako wzór patriotyzmu i to tu na tym blogu. Każdy kto w obecnych dniach atakuje PIS jest agentem WSI i Komorowskiego, służy PO. Każdy kto głosował na te mini partyjne pierdółki powinien sobie teraz zdać sprawę że został oszukany.  Niestety – słomiany zapał to wada naszego narodu. Jak to mówią „mądrzy inaczej”. Ponad połowa nie poszła na I turę – zwyczajny krótkowzroczny „tumiwisizm” i zaawansowana lemingoza. Bardzo źle zaczynają te wybory wyglądać. Znów czeka nas 5 lat końcowych rozbiorów, lekceważenia ludzi, dobijania wiary katolickiej, ucieczki z kraju młodych Polaków.

Nasz kandydat Andrzej Duda kończy dzisiaj 43 lata. Czego on sam by sobie życzył? Nietrudno zgadnąć, że najbardziej zadowolony byłby chyba z nieco spóźnionego prezentu, który Naród może mu wręczyć 24 maja.

Posted in Polityka | Otagowane: | 93 Comments »

W czyim interesie działają WSI

Posted by Dzieckonmp w dniu 13 Maj 2015


Bardzo proszę wszystkich o wysłuchanie tego materiału w całości. Materiał jest z 2013 roku co ma też znaczenie. Myślę że przekona was ten materiał do zrozumienia mojej postawy. Materiał niezwykle ważny i ciekawy. Dowiecie się mnóstwo nowych rzeczy. Proszę nie zrażać się przeplatanymi reklamami. proszę wytrzymać  prawie 2 godziny. Myślę że być może zrozumiecie dlaczego nie lubicie Jarosława Kaczyńskiego bo przyznacie rację iż on jest najbardziej znienawidzonym przez siły zła i jedynym który może odwrócić bieg historii. Bez Jarosława PIS  stanie się z infiltrowaną partią tych sił zła. Wrzucałem wam filmiki różnych mądrych osób jak Sumlinski i inni. Teraz kolejny z wielu młodych , wykształconych a przede wszystkim osób które swoje życie powierzyli Bogu. Dla Wiktorii będzie to też odpowiedź na jeden z jej komentarzy proszące o dowody że Rosja pomaga Komorowskiemu. Bardzo proszę o wysłuchanie całości, i przekazywanie innym.

 

Posted in Polityka | Otagowane: , | 243 Comments »

Jak WSI tworzy politykę w Polsce

Posted by Dzieckonmp w dniu 12 Maj 2015


Wiele czytelników miało pretensje że nie popierałem w wyborach Grzegorza Brauna inni że Kowalskiego z Ruchu Narodowego lub Korwina Mikke  albo Kukiza. Już wtedy chciałem pokazać wam pewne problemy ale nie za wiele miałem czasu. Dziś skłonił mnie do tego spacer Komorowskiego po ulicy Warszawy. Spróbuję wam przedstawić dlaczego nigdy nie poprę  małych partyjek prawicowych. Wszystko to ma miejsce gdyż WSI czyli dawne służby radzieckie mają pełną władzę i są twórcami sceny politycznej w Polsce od dziesiątek lat.

Dziś Komorowski wybrał się na spacer po Warszawie celem zdobycia większego poparcia w głosowaniu 24 maja. Cóż mogliśmy zobaczyć na tym spacerze. Mnóstwo  borowców i od czasu ludzi którzy próbowali zapytać Komorowskiego jak żyć za 2 tys zł, jak zdobyć mieszkanie na co Komorowski odpowiadał im  – zmień pracę, weź kredyt, bezrobocie maleje. To media zauważyły i o tym piszą. ja natomiast zauważyłem jak kręci się niby przechodzień koło Komorowskiego niejaki Andrzej Hardacz. Na zakończenie spaceru ostatnie pożegnanie przed wejściem do Pałacu Prezydenckiego Komorowski skierował właśnie do niego. „Cześć Panie Andrzeju” – rzucił Komorowski i pomachał ręką.

hard1

 

Hardacz na spacerze  podszedł blisko Komorowskiego.

hard2

Andrzej Hardacz ściska się i całuje z Komorowskim jak para….

Kto to jest Andrzej Hardacz skoro zawracam wam tym tematem głowę.

Andrzej Hardacz to delegowany przez służby główny szef  obrońców Krzyża. To on stał wiele godzin przed Pałacem Prezydenckim i trzymał  Krzyż. To on prowadził modlitwy co cały czas kojarzyłem sobie z Grzegorzem Braunem chodzącym z różańcem. Tak działają dziś służby. One wiedzą co się danej grupie społecznej podoba. I tak sobie służby ustawiły Hardacza aby podnosić atmosferę konfliktu i cedować to na PIS na Kaczyńskiego. To taki sposób aby zmusić Kaczyńskiego aby nic nie wypowiadał się bo jak coś to mała rozróba z obrońcami Krzyża i ciągłe pokazywanie że obóz PIS jątrzy, jest skłonny do kłótni itp. Ale żeby nie było że tworzę to zobaczmy filmik.

Na kolejnym filmie Andrzeja Hardacza widzimy trzymającego Krzyż. Ale jeszcze widzimy coś niesłychanie ważnego. Film kręci tzw. „Internetowa Telewizja Narodowa” . Najbardziej prawicowa telewizja jak sama siebie nazywa.

Co się dzieje w następnych latach. Wyczerpała się temat Krzyża przed Pałacem Prezydenckim. Życie nie znosi pustki. Cynicy lubią pokazać ludziom jak ich robią w bambuko. Tak zrobił Roman Giertych kiedy skończyła się jego misja zlecona przez WSI założenia i prowadzenia Ligi Polskich Rodzin, tak zrobił również Andrzej Hardacz.  Swoje cyniczne oszukanie Polaków postanowił pokazać na paradzie  pedałów i lesbijek w Warszawie obok Ryszarda Kalisza. Zobaczcie sami jego przemowę.

I jak myślicie co dalej Andrzej Hardacz oraz pan Eugeniusz Sendecki najbardziej prawicowy z prawicowców robią? No przykre że się nie domyślacie. ATAKUJĄ Jarosława Kaczyńskiego i PIS. Atakuja razem z Eugeniuszem Sendeckim bo przecież już blisko do wyborów prezydenckich. Zobaczcie sami.

Najnowszy czas. Przełom kwietnia i maja 2015 r. Hardacz i Sendecki działają.  Robi się głośno o tym, że trwają rozmowy lidera obrońców Krzyża Andrzeja Hadacza z Prezydentem Komorowskim i Służbami Prezydenckimi. Jest czas kampanii wyborczej i dostęp do głowy państwa dla ludzi wierzących jest łatwiejszy, dzięki temu chcemy przerwać pasmo nieszczęść prześladujących Nasz Kraj od usunięcia Krzyża przez masonerię po zamachu stanu w roku 1926. Przez Andrzeja Hadacza zwróciliśmy się do Bronisława Komorowskiego o przywrócenie Krzyża do Korony Orła w godle państwowym.
Dzisiaj 2-go maja 2015, w święto flagi państwowej, kiedy nasila się wrzawa medialna wokół Andrzeja Hadacza w związku z wyborami prezydenckimi, przyszliśmy pod pałac prezydencki i Andrzej wygłosił specjalne oświadczenie, w którym przedstawia nasz postulat i ponagla Prezydenta Bronisława Komorowskiego do tego historycznego gestu.

Występujemy z pomysłem, aby na pierwszej części dziedzińca pałacu prezydenckiego wznieść kopię Krzyża z Giewontu (15 metrów wysokości) i zakończyć nieznośne napięcie obecne w tym miejscu po zamieszkach w roku 2010-tym. Hadacz wspomina o naciskach na Prezydenta Komorowskiego ze strony Gazety Wyborczej – aby być przeciwko Krzyżowi, które były bardzo nieszczęśliwe i judziły do kłótni między Polakami.

Wraz z Andrzejem Hadaczem obrońcy Krzyża Zenon Ryszard Nowak (DzielnyTata.pl) i Redaktor Jarosław Ruszkiewicz (www.NEon24.pl) deklarują gotowość – że jesteśmy technicznie przygotowani do jak najszybszej konstrukcji Krzyża z Giewontu przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie.

/-/ Eugeniusz Sendecki

Gdy poszukacie filmów Telewizji Narodowej  i pooglądacie zobaczycie jakie inne osoby sa tam popierane. Zobaczycie większość partyjek które otrzymały w wyborach od zera do 4 procentach.
Jeszcze ode mnie.

Nie ma innej partii godnej poparcia niż PIS Jarosława Kaczyńskiego. To na tą partię gdyż nie udało się jej opanować przez WSI są skierowane wszystkie siły aby obrzydzić z ohydzić ludziom.  Ludzie muszą się nauczyć myśleć. Takich podobnych przykładów jest mnóstwo i demaskują wielu tych którzy się uważają za prawdziwych patriotów, jedynych prawicowych, jedynych narodowców. Nie  mogę o wszystkich wam pisać i powinniście się domyśleć dlaczego.  Ja nie chcę was okłamać tylko chcę żebyście wiedzieli że Polska jest w makabrycznym położeniu, opanowana przez najohydniejszą mafię jaka kiedykolwiek istniała w Polsce. Dlatego nie dałem się i nie dam namówić na Braunów, Kukizów, Korwinów , Tałajnów itp.

Posted in Polityka | Otagowane: | 153 Comments »

Jest zaproszenie na debatę do Telewizji Trwam. Komorowski ignoruje

Posted by Dzieckonmp w dniu 12 Maj 2015


Ojciec Tadeusz Rydzyk zaprosił obecnego prezydenta Bronisława Komorowskiego i Andrzeja Dudę na debatę wyborczą – poinformowała dziś Telewizja Trwam na Twitterze.

Dziś o. Tadeusz Rydzyk CSsR, zaprosił obecnego prezydenta @Komorowski i @AndrzejDuda na debatę wyborczą w @TV_Trwam

—czytamy na portalu społecznościom. Jak podkreślił dyrektor Radia Maryja „potrzebny jest wspólny dialog, a nie nieustanna walka i dzielenie społeczeństwa”. Zwrócił także uwagę na oglądalność Telewizji Trwam, szczególnie za granicą, gdzie wyemigrowały miliony Polaków.

Zapraszamy obecnego prezydenta i kandydata na prezydenta, do debaty w Telewizji Trwam. Ta telewizja ma zasięg światowy. Miejmy nadzieję, że wreszcie będzie dialog społeczny, a nie kłócenie się i napuszczanie jeden na drugiego, jak w mediach mętnego nurtu

—powiedział o. Rydzyk na antenie Radia Maryja. Wcześniej Szefowa sztabu Andrzeja Dudy, Beata Szydło, poinformowała, że mimo medialnych zapowiedzi termin i kształt debaty nie jest jeszcze przesądzony.

Szydło wysłała list do szefa sztabu Bronisława Komorowskiego ws. debaty, ale nie otrzymała odpowiedzi. Nie potwierdziła także spekulacji, że sztab Dudy będzie zabiegał o spotkanie kandydata PiS z Pawłem Kukizem, który uzyskał trzeci wynik w niedzielnym głosowaniu.

Andrzej Duda zabiega o głos każdego wyborcy i każdego Polaka. Po to jest druga część kampanii, żebyśmy przekonali jak najwięcej osób. I zależy nam na głosach zarówno tych wyborców, którzy oddali w pierwszej turze głosy na pana Pawła Kukiza, ale i na pozostałych kandydatów. Naszym celem jest zdobycie jak największego poparcia, by wygrać

— powiedziała Szydło. Wciąż toczą się także negocjacje z TVP i TVN ws. debaty czy debat obu kandydatów. W poniedziałek poinformowano, że szef TVP Juliusz Braun zaproponował Andrzejowi Dudzie i Bronisławowi Komorowskiemu, by 17 maja spotkali się na debacie. Spotkanie kandydatów chce zorganizować także stacja TVN24. Miałaby się ona odbyć 21 maja.

Tymczasem kiedy podczas dzisiejszej „przechadzki” Komorowskiego po Warszawie, dziennikarka Polskiego Radia zapytała go: „Panie prezydencie, Telewizja Trwam również zaprosiła na debatę do siebie. Jak pan się do tego odniesie?”, w odpowiedzi usłyszała… ciszę. Prezydent zignorował pytanie, odwrócił się na pięcie i odszedł.

Zaproszenia obydwu kandydatom przedstawił także Polsat. Sztab Andrzeja Dudy chce jednak, by debata lub debaty odbyły się na neutralnym gruncie. Czy mógłby nim być TV Trwam?

Posted in Polityka | Otagowane: , | 120 Comments »

Andrzej Duda w Sochaczewie

Posted by Dzieckonmp w dniu 12 Maj 2015


Sochaczew był pierwszym miastem, które odwiedził – 11 maja 2015 roku – Andrzej Duda po wygraniu I tury wyborów prezydenckich. Mobilizacja wyborców jest najpilniejszym zadaniem wszystkich patriotów.  Przeciwnicy uczciwej Polski się jednoczą, kłamią, rzucają oszczerstwa. Niemcy i Rosja przystąpiły do pomocy Komorowskiemu.  Dla nich to duża strata w nakładach jakie dotychczas ponieśli aby mieć sobie Polskę podporządkowaną.

Warto jeszcze zobaczyć „Budzik dla Komorowskiego”. Może wyborcy Komorowskiego którzy i tu zaglądają zobaczą jakich cynicznych polityków popierają.

 

Posted in Polityka | Otagowane: , | 25 Comments »

Komorowski 2015 jak Rakowski 1983?! Czasy się zmieniają, a arogancja władzy ta sama

Posted by Dzieckonmp w dniu 11 Maj 2015


Sposób „budowania zgody” przez Bronisława Komorowskiego nie uszedł uwadze tych, którzy pamiętają „front jedności narodu” w wykonaniu funkcjonariuszy PRL-owskiej władzy. Wygrażanie ludziom wyrażającym publicznie swój protest wobec władzy, nie jest wynalazkiem obecnego prezydenta. Czy Komorowski wzoruje się na Mieczysławie Rakowskim?!

W sierpniu 1983 r. Rakowski, jako ówczesny wicepremier komunistycznego rządu, wygrażał robotnikom, którzy przywitali go gwizdami podczas pamiętnego spotkania w sali BHP Stoczni Gdańskiej.

Znajdziemy dość Polaków, którzy poprą ten kierunek i popierają. I bez was również. I bez tych demagogów, bez krzykaczy zbudujemy w Polsce lepszy socjalizm

— krzyczał Rakowski.

Grzmiał też o „gwizdaczach”, „skończonych kretynach politycznych” i „ludziach otumanionych”.

Niejeden by nie ukończył żadnej szkoły, krówki by pasał

— ironizował podniesionym głosem.

Po 32 latach i zmianie ustroju podobny ton pojawił się w kampanijnych wystąpieniach Bronisława Komorowskiego. Gdy urzędującemu prezydentowi puściły nerwy, również krzyczał … o krowach.

I krowy się przestaną doić mlekiem

— przemawiał w Stargardzie Szczecińskim.

CZYTAJ WIĘCEJ: Wrzaski, krzyki i zaciśnięta pięść Komorowskiego: „Musimy ich zepchnąć na kompletny margines!” Prezydentowi po raz kolejny puszczają nerwy. ZOBACZ WIDEO!

Są tacy, którzy pewnie będą chcieli głosować na awanturę, na kłótnię, na nieumiejętność współpracy, na stwarzanie zagrożenia, na niezgodę narodową, ale nas jest więcej

— obrażał protestujących.

Czasy się zmieniają, a arogancja władzy ta sama…

ZOBACZ FILM:

Posted in Polityka | Otagowane: , | 83 Comments »

Czas wojny – czas pokoju

Posted by Dzieckonmp w dniu 11 Maj 2015


Wszystko ma swój czas i jest wyznaczona godzina na wszystkie sprawy pod niebem: jest czas miłowania i czas nienawiści, czas wojny i czas pokoju” (Koh 3,1.8)

Wszystko uznane będzie za dobre w swoim czasie” (Syr 39,34)

Miniony wiek był świadkiem wielu ważnych, też i tragicznych wydarzeń w świecie, a zwłaszcza w Europie. Do nich zapewne należały dwie wojny światowe. Wczoraj w świecie, a zwłaszcza w Europie obchodzona była bardziej czy mniej uroczyście 70-a rocznica zakończenia Drugiej Wojny Światowej. W minionym wieku – choć co prawda, tak się działo od początku historii ludzkości – czas pokoju był przeplatany z czasem tragicznych w swych skutkach tych wojen, jak to zostało napisane w Księdze Koheleta.

Owa rocznica, będąca jednocześnie tzw. okresem 70 lat „pokoju” od zakończenia ostatniej wojny Światowej – choć, na ten okres przypadało w świecie wiele lokalnych czy domowych zbrojnych konfliktów, a gdy chodzi o nasz kontynent, wspomnijmy tylko wojnę na Bałkanach w latach 90-ych ub. w., czy też obecną wojnę domową w Ukrainie – stała się dla mnie kanwą, by pokusić się o próbę napisania rozważania dot. właśnie czasu wojny i pokoju, ale nie z punktu widzenia ludzkiego, lecz Bożej Opatrzności. Jak na te czasy wojny i pokoju patrzy i interpretuje je Sam Pan Bóg. Rzecz więc będzie dotyczyć historii minionego XX w., jak i obecnych i bliskich nam już czasów, sięgając aż końca tego świata, o czym mówi Pismo Święte, a zwłaszcza Prorocy i Księga Apokalipsy św. Jana Apostoła. W tym rozważaniu dla ogólnego obrazu (bo, na obraz szczegółowy musiałbym poświęcić dużo czasu, a tego nie zawsze dostaje) poruszanego tematu, będę posługiwał się wypowiedziami Pana Jezusa jak i Matki Bożej zaczerpniętych, z jak najbardziej wiarygodnych, następujących źródeł/książek:

  1. Maria Valtorta „ Koniec Czasów”

  2. Anna „Boże Wychowanie”

  3. Anna „Świadkowie Bożego Miłosierdzia”

  4. Ks. Stefano Gobbi „Orędzia Matki Bożej do Jej umiłowanych synów, Kapłanów”.

A zatem przejdźmy już na tak zarysowanym – jakby makiecie – wstępie do meritum owego rozważania: „Czas wojny – Czas pokoju”.

Wojna i pokój. Pokój i wojna. Te dwie rzeczywistości w historii się przeplatają, następują jedna po drugiej. Stoją na przeciwstawnych sobie biegunach. Występują w świecie materii, jak i w świecie ducha.

Czym jest wojna? Dlaczego z dopustu Bożego ma miejsce, w tym czy innym okresie historycznym ludzkości i jaki jest jej wychowawczy, ba zbawczy charakter, patrząc okiem Pana Boga.

„Wojna jest Boża chłostą – mówi Pan Jezus w cz. 1, księgi 2/12 „Poematu Boga-Człowieka” M. Valtorty – dla ukarania ludzi. Ukazuje ona, że człowiek nie jest już prawdziwym synem Boga. Gdy Najwyższy stworzył świat, uczynił wszystko: słońce, morze, gwiazdy, rzeki, rośliny, zwierzęta, lecz nie stworzył broni. Stworzył człowieka i dał mu oczy, by patrzył z miłością. Dal mu usta, by wypowiadał słowa miłości; uszy, by słuchał tych słów. Dał też serce zdolne do kochania (Syr 17,1.3.6n). Podarował człowiekowi inteligencję, słowo, miłość, uczucia, lecz nie dał mu nienawiści. Dlaczego? Bo człowiek, stworzenie Boże, miał być miłością, jak Bóg jest Miłością (Rdz 1,26a.27). Gdyby człowiek pozostał stworzeniem, takim, jakiego chciał Bóg, trwałby w miłości i rodzina ludzka nie znałaby wojen ani śmierci”.

Wiadomo, że do tego, że człowiek nie pozostał właśnie takim, przyczynił się on sam, ale z sprawą szatana pałającego nienawiścią do Boga i człowieka, korony stworzenia Bożego.

I jeśli ta nienawiść, zamieszka w ludzkim sercu, to następstwem tego są występujące wojny, bo ludzie miast siebie miłować, walczą przeciwko sobie, a temu patronuje rzecz jasna nie kto inny, jak diabeł, który jak lew ryczący, krąży szukając, kogo by mógł pożreć (1P 5,8), tj. uczynić sobie podobnym.

Jak już powyżej powiedziano wojna i pokój stoją na przeciwległych biegunach. Ale w oczach Bożych, pokój może być w kontekście wieczności, większym zagrożeniem dla naszego zbawienia niż pokój, jak o tym mówi Pan w rozmowie z Anną na kartach cz. 2 „Świadków Bożego Miłosierdzia”:

„…nienawiść obraca się częściej ku zniszczeniu ducha ludzkiego, bo kieruje nią nieprzyjaciel, duch nieśmiertelny, władca duchów ciemności i tych, którzy przez odrzucenie miłości stają się jego ofiarami na wieczność. Nieprzyjaciel działa nieustannie na wszystkich frontach słabości ludzkiej. Jeśli tak spojrzysz na h i s t o r i ę, zrozumiesz, jak wielką liczbę dusz wiodą na zatracenie rządy państw napastniczych, chociażby zwyciężały, a jak ogromną szansą zyskania nieba jest dla ich ofiar śmierć.

Szatan wie o tym i dlatego stara się wykorzystać stan „p o k o j u”, bo wtedy zbiera dla siebie plony większe. Poprzez wszystkie grzechy człowieka, zwłaszcza przez chciwość, pożądanie oczu i serc, a w Kościele Moim przez pychę, obojętność, nieczułość i egoizm zyskuje sobie zwolenników, którzy stają się bezwolnymi ofiarami. Przez nałogi, które prowadzą do nienawiści siebie samego, aż do zabijania siebie, przez perwersje i pochwałę swobody czynienia grzechu zabija sumienie, ten kompas człowieka, który mu dałem. Przez chciwość i żądzę władzy niszczy głodem i wojną małe i słabe narody, rujnując ich gospodarkę, handlując bronią i uzależniając je od ciągłych pożyczek. Tak że bicz głodu, lęku i zniewolenia wciąż wisi nad ziemią. To są jego „p o k o j o w e” działania, po stokroć g r o ź n i e j s z e dla dusz ludzkich niż w o j n a… (z rozdz. VI ‚Świadectwa dane na życzenie Pana’, 8.IX.1986r., str. 205/206).

… Ten wasz wiek, który właśnie się kończy, znalazł się pod znakiem wielkiej władzy udzielonej Mojemu przeciwnikowi. Ludzkość została mocno zwiedziona przez błąd ateizmu teoretycznego i praktycznego. Na miejscu Boga umieszczono bożki uwielbiane przez każdego: przyjemność, pieniądz, rozrywka, władza, pycha i nieczystość. Szatanowi naprawdę udało się zwieść wszystkie narody ziemi. Działał tak, że nienawiść zajęła miejsce miłości, liczne formy niesprawiedliwości zajmują miejsce sprawiedliwości, a miejsce pokoju zajęła stała wojna. Cały ten wiek przebiegł pod znakiem okrutnych i krwawych wojen, które spowodowały miliony niewinnych ofiar… – powie Matka Boża w Orędziu nr 604, z 31.12.1997.

Do pierwszej posłanki orędzia Miłosierdzia Bożego na początku XX w. S. Benigny Konsolaty Ferrero, która często i wytrwale błagała Zbawiciela, by Bóg ulitował się i położył kres okropnościom I-ej wojny światowej, Chrystus Pan powiedział:

„Wojna ta nie jest karą, bo za grzechy tego świata tego bólu byłoby jeszcze za mało; wojna ta, to k a r a m i ł o s i e r d z i a , mająca na celu z b a w i e n i e mnóstwa dusz, które bez tej wojny stoczyły by się w przepaść potępienia, jak też skrócenie czasu grzechu i wiecznej męki tych, którzy by w każdym razie ściągnęli na siebie karę Piekła” (zob. pkt 423 „Dz-czka” św. S. Faustyny).

Słowa podobnej treści wypowiedział także Chrystus Pan, do francuskiej mistyczki i stygmatyczki Marty Robin w odniesieniu do Drugiej wojny światowej:

„Wojna ta była a k t e m Miłosierdzia Bożego, będzie to można lepiej zrozumieć później. Ci, którzy wiele wycierpieli będą szczęśliwi i radośni, jakby na nowo narodzeni. Kościół dzięki tym wszystkim krwawym ofiarom będzie odmłodzony i uświęcony. Ja położę kres panowaniu bezbożności…” (źródło: ks. Ryszard Ukleja „Miłosierdzie Boże z pokolenia na pokolenie”, str. 155).

Wojny są przerywane, kończone na dłuższy czy krótszy czas wskutek stosownych porozumień zawieszeniem broni, rozejmem. Ale czy to oznacza, że nastąpił trwały pokój?

Ntt. bardzo interesująco wypowiada się w Pan Jesus w dyktandach, zapisanych przez M. Valtortę w książce „Koniec Czasów”.

I tak, w dyktandzie zatyt. ‘Rozejm nie jest czasem pokoju’ z 15.08.1943r., mówi:

…Zawieszenie broni przyjdzie, bo przyjść musi, lecz będzie jedynie zawieszeniem. Czym innym jest rozejm, a czym innym – pokój. Pokój oznacza zgodę wewnętrzną i zewnętrzną, poszukiwaną, upragnioną przez duchowy wzrok i uczucie…

Zaś w dyktandzie z 16.11.1943r. zatył. ‘Kłamca, tworząc miraże, prowadzi was ku przepaści’:

Nie będzie zawieszenia broni, dopóki sami nie poznacie z ponoszonych kosztów, że gwałt niczemu nie służy; że nienawiść nie tworzy, lecz niszczy, spada na was, jako ogień i płomienie, głód, śmierć, spustoszenie, rozpacz, ciemności. Nie będzie rozejmu, póki wasze serca nie zwrócą się do Boga. Ja jestem Tym, który może wam dać pokój bez używania waszej śmiercionośnej broni, lecz przy pomocy świętego oręża, Krzyża, krusząc Moją miłością waszą morderczą broń…

Powie Matka Boża, że … Była druga wojna światowa – kara, jaką przepowiedziałam. Bóg dopuścił ją na ludzkość, która się niestety nie nawróciła… (99d, 13.05.1976) i

– Ludzkość nie przyjęła Mojego matczynego zaproszenia z Fatimy do powrotu do Pana drogą nawrócenia serca i zmiany życia, modlitwy i pokuty. Poznała więc straszliwe lata drugiej wojny światowej, która pociągnęła dziesiątki milionów ofiar i spowodowała ogromne zniszczenia narodów i krajów… (425b, 13.05.1990)

Jeślibyśmy zadali pytanie Panu Jezusowi: ‘Panie, powiedz nam, czym była i na co wskazywała Druga wojna Światowa?’, to taką, oto odpowiedź – a znajdziemy ją w innych dyktandach, zapisanych przez M. Valtortę – udzieliłby nam, Pan:

… Powiedziałem to na początku tego dzieła i w środku tej tragicznej wojny, a tu powtarzam: „To jedna z wojen przygotowujących czasy Antychrysta„… (z dyktanda ‘Ta wojna przygotowuje czasy Antychrysta’, 15.04.1945)

… Powiedziałem ci pewnego dnia, że w dzisiejszej tragedii (rok 1943 – czas II wojny światowej) jest już działanie sił szatana, który wysłał swoich czarnych aniołów, aby poruszyć królestwa ziemi, jedno przeciw drugiemu. Rozpoczęła się już nadprzyrodzona walka. Oto i ona, za kulisami małej ludzkiej walki. Małej nie przez wzgląd na rozległość, lecz przez swe przyczyny. Mały ludzki motyw (a tak, mówi się myśląc po ludzku – dop. mój) nie jest, nie jest jej przyczyną. Nie. Inna jest prawdziwa przyczyna, która sprawia, że bracia stają się jak mordercze bestie, które po kolei się zagryzają i zabijają. Walczycie waszymi ciałami, lecz w rzeczywistości to dusze walczą. Walczycie na rozkaz czterech czy pięciu władców/przywódców. Sądzicie, że tak jest. Nie. Jeden jest sprawca tego zniszczenia. Jeden jest na ziemi, ponieważ wy tego chcecie, ale on nie jest z tej ziemi. To szatan porusza nićmi tej rzezi, w której już umierają nie ciała, lecz dusze. To szatan stoi za tymi wojennymi kulisami.

To jedna z początkowych walk. Królestwo Antychrysta, aby się umocnić, potrzebuje cementu uczynionego z krwi i nienawiści. Wy, którzy już nie potraficie kochać, służycie mu świadomie i zarzynacie się wzajemnie, i przeklinacie Tego, który w żadnym stopniu nie odpowiada za wasze nieszczęścia – Boga, walczącego wraz ze swoimi aniołami, aby ochronić to, co do Niego należy: Wiarę w sercach chrześcijan, Dobroć w sercach sprawiedliwych…

(z dyktanda ‘Już się rozpoczęła nadprzyrodzona walka’, 21.08.1943)

… Świat, będący w mocy Złego {1J 5,19b; …świat, który tworzą ludzie żyjący poza łaską Moją, w grzechu, duchowo ślepi i martwi… – mówił Pan w XLI Rozmowie z Anną, 20.V.1983r., w cz.1 „Bożego Wychowania”, …który stał się tysiąc razy gorszy niż w czasie potopu, bo tak bardzo opanowały go duchy zła!… – powie Maryja w Orędziu nr 507 z 8.12.1993r.} zdąża do swego pokoju, który nie jest Moim pokojem (J 14,27), Mój bowiem jest pokojem świętości i sprawiedliwości. Pokój światowy zaś jest krzywdzeniem i zepsuciem. Tak jednak było i tak jest. Zawsze mówiłem, że to nie jest wojna narodów, lecz – szatana z Bogiem (Ap 12,1-13.18): jedna z wojen przygotowujących nadejście Antychrysta.

Jego prekursorzy są teraz. Zawsze mówiłem, że szatan prowadził wojnę przeciwko duchom poprzez okropności zadawane ciałom. [Mówiłem też], że wielu upadnie, gdyż duchy ludzi – już nie karmione łaską i wiarą – są tak słabe wobec zła. Powiedziałem [również], że Moi aniołowie, dzięki ofierze dobrych, będą walczyć, żeby przeszkodzić powszechnemu zdziesiątkowaniu ludzkiej rasy przez demony… (z dyktanda ‘Życie to czas dany wam na nawrócenie’, 12.09.1944).

Zaś Matka Boża dopowiada:

… spełniło się wszystko, co wam przepowiedziałam w Fatimie: Rosja rozszerzyła swe błędy po całym świecie. Pan posłużył się bezbożnymi narodami dla ukarania ludów chrześcijańskich, które oddaliły się od drogi wytyczonej przez Mojego Syna Jezusa… (155d, 12.06.1978)

To też rzecz jasna dot. Polski, o czym Pan Jezus zapowiedział w lutym 1939r. Służebnicy Bożej Rozalii Celakównej, że „będzie straszna wojna, która spowoduje wielkie zniszczenie. (…). wielkie i straszne są grzechy i zbrodnie Polski. Sprawiedliwość Boża chce ukarać ten naród za grzechy nieczyste, morderstwa (oznacz. aborcję), nienawiść”. Ratunek dla naszego kraju był w Intronizacji Chrystusa na Króla Polski.

Podobnie możemy też przeczytać w „Dz-czku” św. S. Faustyny: zob. p-kty 686 i 1533.

A więc, co z tym pokojem? Jakie w warunki muszą/powinny być spełnione, by nastał taki pokój, jakiego bardzo chciałby udzielić nam Książę pokoju (Iz 9,5)? I co jest przeszkodą, by tak się stało? Tak, o tym Pan Jezus musi M. Valtorcie w kolejnym, pisanym w czasie wojennym, dyktandzie:

… … Powiedziałem, że aby otrzymać prawdziwy pokój, a nie przerwę w wojnie, trzeba w was zniweczyć to, co jest cudzołożeniem z szatanem. Powiedziałem to przez usta Moich świętych i pozwoliłem to powiedzieć Mojej Matce. Od dziesiątków lat to powtarzam i od dziesiątków lat wy uporczywie w tym cudzołóstwie trwacie. Powiedziałem to słowem naglącym w ostatnim czasie. Ale wy nie zmieniliście się. Nawet coraz bardziej popełnialiście nierząd z szatanem przez wasz sposób życia. Wszystko postawiliście wyżej niż Boga.

I ten Bóg, którego wzywacie w godzinie strachu, stał się dla was Bytem tak odległym i nieznanym, że – gdybyście byli konsekwentni – nie powinniście już ani Go wzywać ani przeklinać, tak się od Niego oddaliliście. Wzywacie Go, a tymczasem jesteście jeszcze połączeni (pępowiną) z szatanem, gdyż ośmielacie się mieszać Jego Imię święte z waszymi zbrodniczymi planami.

Pokój był obiecany ludziom dobrej woli (Łk 2,14). Chrystus przyszedł przynieść Pokój. Ale skoro wy wypędzacie Chrystusa i skoro wasza wola nie jest dobra, jakże możecie mieć pokój? Macie przerwy [w wojnach]. Ale będą one jedynie okresami odpoczynku pomiędzy jedną a drugą rzezią, aby waszym zaprzedanym szatanowi duchom dać czas na nauczenie się od niego nowych doktryn śmierci i poznania nowych (coraz wymyślniejszych, skuteczniejszych) narzędzi zagłady. Umarli w duszach i umarli w ciałach… Zagłada duchów i zagłada materii… Wasze wzrastanie w szatanie jest imponujące! Niedługo osiągniecie pełnię wieku, w którym on już niczego więcej was nie nauczy, i wtedy Piekło będzie mogło zrodzić swego syna: ANTYCHRYSTA. Czasy bowiem dojrzeją, a ludzie zasłużą na poznanie grozy, która poprzedzi koniec. (z dyktanda ‘Kiedy dojdziecie do pełni zła, wtedy piekło wyda swego syna, Antychrysta’, 9.11.1943),

oraz Matka Boża: …. Niezdolność ludzi do zbudowania dziś pokoju wynika z ich uporczywej negacji Boga. Dopóki ludzkość będzie stale odrzucać Boga i buntować się przeciwko Jego prawu, dopóty nie będzie pokoju. Zamiast niego zwiększy się tylko egoizm i przemoc, a wojny będą następować po sobie, coraz bardziej krwawe i okrutne… (219, 1.01.1981) i

… Jezus jest wiekuistym Księciem Pokoju. Jego imię to Pokój. Jego darem jest Pokój. Dar Pokoju znajduje się wyłącznie na drodze miłości, którą przemierza się, zachowując Prawo Boże i Jego przykazania… (240, 1.01.1982) i

Pokój może zstąpić na was jako dar Boga. Im bardziej będziecie chcieli zbudować pokój w oparciu o same tylko ludzkie dyskusje i negocjacje, tym bardziej będzie się on od was oddalał. Aby zaistniał pokój, ludzkość musi powrócić do Boga – drogą nawrócenia i przemiany serc… (337, 27.10.1986).

Po zakończeniu Drugiej wojny Światowej wielu mówiło: już nigdy więcej, budujmy pokój, niech to będzie priorytetowa sprawa. Ale dąży się do tego inną drogą, niż tą, o której mówią Pan Jezus i Matka Boża. I te wysiłki skazane są z góry na niepowodzenie. Bo mówi się (rządzący, dyplomaci, politycy) wiele o pokoju, ale z drugiej strony narody zbroją się jawnie i po kryjomu, i zagrożenie wybuchu nowej, Trzeciej wojny światowej wzrasta, jak o tym mówi Matka Boża:

… To, co wydarzyło się w tym miejscu, może wkrótce zdarzyć się we wszystkich częściach świata, jeśli Moje dzieci nie przyjmą Mojego zaproszenia do powrotu do Boga… (154, Nagasaki, 3.06.1978) i … Jeśli ludzie nie postanowią poważnie powrócić do Boga, może też dojść do wybuchu trzeciej wojny światowej, tyle razy już przewidywanej, zdolnej zniszczyć swą straszliwą mocą dużą część ludzkości… (219, 1.01.1981) i … jesteście o krok od waszej ruiny! Kiedy wszyscy wołają «pokój», nagle może wybuchnąć nowa wojna światowa, która rozszerzy wszędzie śmierć i zniszczenie. Kiedy będzie się mówić:

«pokój i bezpieczeństwo» (1Tes 5,3), wtedy może zacząć się wielki wstrząs dla jednostek i narodów… (280, 31.12.1983) i … Nie pozwólcie się zwodzić. Pokój nie nastanie na świecie dzięki spotkaniom tych, których nazywacie wielkimi tej ziemi, ani dzięki ich negocjacjom. Pokój przyjdzie do was jedynie poprzez powrót ludzkości do Boga, poprzez nawrócenie, do którego w dniu Mego święta znowu was wzywam, oraz dzięki modlitwie, postowi i pokucie. Jeśli nie będziecie tego czynić, wtedy – kiedy wszyscy będą wołać «pokój i bezpieczeństwo» – niespodzianie nadejdzie nieszczęście… (368, 8.12.1987).

… Nie bądźcie jak dawni rabini, którzy uczyli tego, co zostało objawione, a potem nie wierzyli do tego stopnia, że nie rozpoznawali znaków czasów i posłańców Boga.

Rozpoznajcie zwiastunów Chrystusa w Jego drugim Adwencie, gdyż siły Antychrysta już kroczą naprzód. Wiem, że wchłaniacie pewne prawdy nie przez nadprzyrodzonego ducha, lecz z powodu ludzkiej ciekawości. Czyniąc więc wyjątek od tego, co sam sobie narzuciłem, mówię wam zgodnie z prawdą, że to, co wielu uzna za zwycięstwo nad Antychrystem (tj. Hitlerem i jego wojskiem; aluzja do zakończenia II wojny światowej – dop. mój): już bliski pokój, będzie jedynie odpoczynkiem. Da on czas Wrogowi Chrystusa na zahartowanie się, wyleczenie ran, zgrupowanie swego wojska na jeszcze okrutniejszą walkę…

(z dyktanda ‘Radość przyszłego życia jest tak wielka…”, 5.08.1945)

Dane jest nam żyć w czasie, określanym w Piśmie Świętym czasem ‘Końca Czasów’, który zakończy się nastaniem epoki Ducha Świętego, okresem prawdziwego pokoju, który się urzeczywistni w darze zapowiadanej obietnicy Nowego nieba i Nowej Ziemi (2P 3,13). Ten okres poprzedzi jednak mroczny czas panowania Antychrysta, o czym tak, mówi Pan Jezus w poniższych dyktandach:

… Może się wydawać, że w Apokalipsie czasy mieszają się, ale tak nie jest. Lepiej by było powiedzieć: odbijają się w czasach przyszłych w coraz głębszych aspektach. Teraz jesteśmy w czasie, który nazwałem czasem prekursorów Antychrysta. Potem nastanie czas Antychrysta, który jest prekursorem szatana. Będą mu pomagać dwa ujawnienia się szatana: dwie Bestie wspomniane w Apokalipsie (13,1-18). To będzie czas gorszy niż obecny. Zło coraz bardziej wzrasta. Po klęsce Antychrysta (Ap 19,19-21) przyjdzie czas pokoju (Ap 20,1-6 i 21,1-22,5), aby ludziom, wstrząśniętym siedmiu plagami (Ap 15,6-21) i upadkiem Babilonu (Ap 14,8 i 17,1-18,24), dać czas na zgromadzenie się pod Moim znakiem…

(z dyktanda ‘Okres władzy szatana po okresie pokoju’, 12.11.1943)

przyjdzie czas pokoju.. powie Matka Boża:

…Pokój przyjdzie po wielkim cierpieniu, do którego właśnie wezwany jest Kościół i cała ludzkość – w celu wewnętrznego i krwawego oczyszczenia.

Pokój przyjdzie po nadejściu straszliwej kary, którą już wam ogłosiłam u zarania waszego wieku.

Pokój przyjdzie jako dar miłosiernej miłości Jezusa, gotowego już rozlać na świat potoki ognia i łaski, które wszystko odnowią.

Pokój przyjdzie jako owoc szczególnego wylania Ducha Świętego. Zostanie On wam udzielony przez Ojca i Syna dla przemienienia świata w Niebieskie Jeruzalem (Ap 21,2) i dla doprowadzenia Kościoła do szczytu świętości i Boskiej wspaniałości.

Pokój przyjdzie do was przez tryumf Mego Niepokalanego Serca, gdy zakończy się czas przyznany ludzkości przez Pana na jej skruchę i nawrócenie. Obecnie nadeszły wielkie wydarzenia i wszystko wypełni się w szybszym tempie, aby jak najszybciej mogła ukazać się nad światem nowa tęcza pokoju, co zapowiedziałam wam w Fatimie przed wieloma laty. (343, 31.12.1986)

… Dopiero wtedy gdy Jezus ustanowi Swe Królestwo pomiędzy wami, cała ludzkość będzie mogła wreszcie cieszyć się wielkim darem Pokoju. (397, 1.01.1989)

i zaznacza, że przez odmawianie Różańca Świętego, możemy otrzymać ten dar pokoju:

… Odmawiajcie z miłością i ufnością Różaniec Święty! Przez tę modlitwę, odmawianą ze Mną, będziecie mogli wpływać na wszystkie ludzkie, nawet przyszłe czekające was wydarzenia. Dzięki tej modlitwie będziecie mogli otrzymać łaskę przemiany serc i tak upragniony dar pokoju. (343, 31.12.1986)

I wracamy do zapowiedzi Pana z dyktand, zapisanych przez M. Valtortę:

… słowa Joela 2,18-3,5 nie są wypowiedziane szczególnie do tego czy tamtego narodu. One są dla Mojego ludu, dla ludu Jedynego, Prawdziwego, należącego do Wielkiego Króla:

waszego Pana Boga, Jedynego w Trójcy, Stworzyciela i Odkupiciela rodzaju ludzkiego. Ten okres pomyślności (który jednak nie będzie trwały – dop. mój), o którym mówił Joel, jest wczesnym ogłoszeniem tego, o czym mówi Jan w Apokalipsie o wiele później.

Po straszliwych wojnach (Mt 24,7), jakie szaleniec szatan przyniesie Ziemi przez swego mrocznego posłańca: Antychrysta, nadejdzie czas zawieszenia broni (Ap 20,1-6 i 21,1-22,5). Po udowodnieniu wam, jakich krwawych darów udziela szatan, Ja będę was usiłował przyciągnąć do Siebie, napełniając was Moimi darami.

O, Moje dary! Będą waszą słodyczą! Nie będziecie znać głodu, rzezi, nieszczęścia (Iz 65,19; Ap 21,4). Wasze ciała i jeszcze bardziej wasze dusze będą karmione Moją ręką. Ziemia będzie wyglądać jakby ponownie stworzona (Dz 3,21; Ap 21,5), cała nowa w uczuciach, którymi będzie pokój i zgoda pomiędzy ludami oraz pokój między Niebem i Ziemią (Ps 85,11-14), gdyż sprawię, że zstąpi na was potokami Duch Mój (Ap 22,1), który was będzie przenikać i da wam nadprzyrodzone widzenie Bożych dekretów.

Nastanie Królestwo Ducha. Królestwo Boga, to, którego wzywacie – a nie wiecie, o co prosicie, bo nigdy się nie zastanawiacie – w Ojcze nasz (Mt 6,10). Dokąd ma przyjść to Królestwo Boga, jeśli nie do waszych serc? I w nich musi się rozpocząć Moje Królestwo na Ziemi (Łk 17,21). Królestwo wielkie, ale mimo wszystko ograniczone… (z dyktanda ‘Okres pokoju’, z 16.09.1943)

Ten okres pokoju nie będzie, bowiem szatan po raz ostatni wywoła wojnę z Bogiem, zerwie się do walki z Nim, o czym tak mówi Pan Jezus:

… Epoka antychrześcijańska osiągnie swą największą moc w jego trzecim ujawnieniu się, czyli w ostatnim przyjściu szatana (Ap 20,7-10)… (z dyktanda ‘Przebieg zapowiedzianych wydarzeń’, 27.08.1943) i … … Kiedy nadejdzie czas Mojego pokojowego Królowania (Ap 20,1nn)… Nastanie czas, kiedy duch osiągnie taki rozwój, przez który spontanicznie podzielicie się na dwie części. Żyjący poza duchem będą przebywać w swoich ciemnościach, w oczekiwaniu na wcielenie do służby wojskowej Księcia Zła. Żyjący w duchu podążą śladami świętego Syna Bożego… kiedy szatan – rozwścieczony na widok Chrystusa otoczonego uwielbieniem ludzkości – rzuci się gwałtownie do ostatniej bitwy (Ap 20,7nn). Walka ducha przeciw duchowi… W szatańskiej wojnie duchów szatan sprzeciwi się Mojemu duchowemu Królestwu i Mojemu nauczaniu. Aby zwieść z dobrej drogi jak najwięcej najsłabszych, ze swoich rezerw, ze swoich twierdz, gdzie pozostali wierni Bestii – nawet po klęsce Bestii i jej sługi – wydobędzie zwodnicze środki, aby po raz ostatni niszczyć dzieło Boga, którego niszczenie rozpoczęło się u stóp drzewa Dobra i Zła (Rdz 3,1nn). Epoka szatańska będzie trzy razy dziksza niż epoka antychrześcijańska, ale będzie krótka, gdyż za żyjących w tamtej godzinie będzie prosić cały Kościół tryumfujący w światłości Nieba, będzie się modlić Kościół oczyszczający się w czyśćcowych płomieniach miłości, będzie orędował Kościół walczący, poprzez krew ostatnich męczenników…

(z dyktanda ‘Okres władzy szatana po okresie pokoju’, 12.11.1943)

Jednocześnie Pan upomina:

…Nie ściągajcie Sądu Bożego waszym przebieraniem miary w grzechu. Nie sprawiajcie, że zbyt krótki będzie czas odpoczynku między czasem Antychrysta i czasem Chrystusa. O ile bowiem prawdą jest, że ostatnie dni będą skrócone z miłości do wybranych (Mt 24,22), to prawdą jest także, że konieczny będzie okres odpoczynku w pokoju, aby was zahartować do ostatniej szatańskiej walki (Ap 20,7nn). Ja zatoczę kamień na jaskinię Lucyfera (Ap 20,1-3) po klęsce Bestii i jej sług; ale wy, waszym wybieraniem Zła, nie dawajcie siły Diabłu do naruszenia tego zamka. Nim serca ludzi nie zostaną ponownie ochrzczone Słowem Pana, nie czyńcie z waszych duchów oddanych ciału i szatanowi lewara do otwarcia piekielnego więzienia i wypuszczenia Przeklętego po ostatni łup (Ap 20,3.7-10). (z dyktanda ‘Kłamca, tworząc miraże, prowadzi was ku przepaści’, z 16.11.1943)

Potem przyjdzie Królestwo – powie Pan – nieograniczone przestrzenią i czasem. Królestwo wieczne, które uczyni z was wiecznych mieszkańców Niebios…

A tak naprawdę, musimy pamiętać/nie wolno nam zapomnieć, że cały czas jesteśmy w stanie wojny z mocami ciemności (Ef 6,12), jesteśmy na froncie (Hi 7,1a).

Kończę z życzeniami dla każdego z nas za św. Pawłem:

„Bóg dawca nadziei, niech wam udzieli pełni radości i pokoju w wierze, abyście przez moc Ducha Świętego byli bogaci w nadzieję, która zawieść nie może. Amen (Rz 15,13).

Opracował: Leszek

.

Posted in Dziwny jest ten świat, Proroctwa | Otagowane: , , | 36 Comments »

 
Obserwuj

Otrzymuj każdy nowy wpis na swoją skrzynkę e-mail.

Dołącz do 351 obserwujących.